Descendants of Jacob VERMEER

 

 

Generation No. 1

 

        1.  Jacob1 VERMEER was born 1436, and died 1515.  He married Mrs. Jacob VERMEER 1460.

 

Notes for Jacob VERMEER:

Oudst bekende Vermeer uit de Betuwe, compareert voor de bank van Overbetuwe, doet aanspraak (1507) en getuigt op St. Valentijnsdag 1515 t.a.v. een pacht, naast stamoudste van de "Herwense" tak tevens stamoudste van de "Lakemondse" VERMEER's, overleden na 14 feb 1515, tr circa 1460 (een onbekende echtgenote) N.N. welke was geboren ca. 1439.

 

 

        Children of Jacob VERMEER and Mrs. VERMEER are:

+      2                 i.    Johan (Jan)2 VERMEER, born Abt. 1461; died Aft. 1527.

+      3                ii.    Arndt (Arent) VERMEER, born Abt. 1463; died Abt. 1552.

        4               iii.    Henrikske VERMEER, born Abt. 1465; died Aft. 1527.

 

Notes for Henrikske VERMEER:

1524 Henriske Vermeer, aangesproken wegens en wandaad lijf en goed betreffende, wordt uitgenodigd haar landrecht te verborgen (bron: Gerichtssignaat Valburg nr. 211, folio 82);

1527 Henriske Vermeer met haar momber tegen Jan van Wees (bron: als boven folio 119)

1527 Jan van Wees vordert betaling van Jan Henriske Vermeer voor geleverde graan (bron: als boven, folio 119 vso)

 

 

 

 

Generation No. 2

 

        2.  Johan (Jan)2 VERMEER (Jacob1) was born Abt. 1461, and died Aft. 1527.  He married Fijke ....... Abt. 1483.

 

Notes for Johan (Jan) VERMEER:

Stamvader van de "Herwense" tak, gegoed onder Herwen, was in 1480 schutterskoning aldaar.

 

 

        Children of Johan VERMEER and Fijke ....... are:

+      5                 i.    Arndt3 VERMEER, born Abt. 1495; died Bef. 1554.

+      6                ii.    Franck VERMEER, died Bef. 1554.

        7               iii.    Otto VERMEER, died Bef. 1554.

 

Notes for Otto VERMEER:

kinderloos,

 

 

        8               iv.    Jan VERMEER, died Bef. 1554.

 

Notes for Jan VERMEER:

kinderloos

 

 

+      9                v.    Willem VERMEER, died Bef. 1554.

+      10             vi.    Dorothea VERMEER, died Bef. 1554.

+      11            vii.    Gerritge VERMEER, died Bef. 1554.

        12           viii.    een jong overleden kind VERMEER.

 

        3.  Arndt (Arent)2 VERMEER (Jacob1) was born Abt. 1463, and died Abt. 1552.  He married FUELS Abt. 1495.

 

Notes for Arndt (Arent) VERMEER:

Geb. circa 1463, gegoed op de Nijenborch onder Randwijk, overl. circa 1552, trouwde circa 1495 Fuels ....., geb. circa 1474, huisvrouw, overl. 1558

 

 

        Children of Arndt VERMEER and FUELS are:

+      13               i.    Willem3 VERMEER, born Abt. 1496; died Bef. 1573.

+      14              ii.    Johan Arends VERMEER, born Abt. 1500 in Randwijk; died 5 november 1563 in Randwijk.

        15             iii.    Arndt VERMEER, born Abt. 1503.

        16             iv.    ....... VERMEER, born 1505; died 1539.  She married ..........

 

Notes for ....... VERMEER:

Opmerkingen

- 1520 Arndt Vermeer heeft sich gedyngt tegen Gerrit van Boetzler (bron: Gerichtssignaat Valburg nr. 211, folio 40 verso);

- 1545 De Nijenborch, zes morgen in den kerspel Randwijk, van Arndt Vermeer (bron: Register Leenakten Kwartie van Nijmegen, blz 166);

- 1558 Lenardt Kalff als rentmeester syns gen. here grave tho den Berge heeft gepeind ende verwonnen drie morgen lants als vur 80 dalers am interesse toebehorende Fulsz Vermeer mitt sametlick naergelaten kinderen Arndts Vermeer za gelegen in de kerspel van Randwijk (bron: Gerichtsprotocol Elst O.B. nr 250);

- 1559 Dinsdag post epiphania Egbert van Weijenborch en Wijnand Willemsz als mans en mombers van hun vrouwen verklaren, dat oer beider echte huysfr. moeder, die ongeverlich waell xx jaere doet gewest sy, eyn dochter sy gewest van za Arndt Vermeer fuelsz syner echte huysfr., und dat Arndt Vermeer vur sess off soeven jaere in Godt verstorven sy, und dat sy die vurg. Fuelsz. vurs. oik in den verleden somer gestorven sij, alsoe dat oere beider echte huysfr. als in plaats oere moeder vurs., soe waell alss or ohme ende moeyen met de goederen van Arndt Vermeer en Fuelss beerfd syn (wordt gevorderd boedelscheiding) (bron: Gerichtssignaat Elst nr. 82, folio 115 verso)

- 26-10-1563 Johan Gijsberts en Arent Vermeer en Gijsbert Vermeer getuigen, dat hun onderscheidelijke 50, 50 en 35 jaere bekend is de scheiding tusschen die Gheer en Geurt Gijsbert hoffstad onder Randwijk (bron: Gerichtsprotocol Elst nr. 251)

 

 

 

 

 

Generation No. 3

 

        5.  Arndt3 VERMEER (Johan (Jan)2, Jacob1) was born Abt. 1495, and died Bef. 1554.  He married Dericksken ........

 

Notes for Arndt VERMEER:

gerichtsman van Herwen en Aerdt (1512), gegoed op het goed van zijn ouders onder Herwen, een akte met zijn wapenzegel vertoont een dwarsbalk vergezeld van drie meerbladen

 

 

        Child of Arndt VERMEER and Dericksken ....... is:

+      17               i.    Hendrik4 VERMEER, died 1553.

 

        6.  Franck3 VERMEER (Johan (Jan)2, Jacob1) died Bef. 1554.  He married N. N..

 

 

        Child of Franck VERMEER and N. N. is:

        18               i.    Fijke4 VERMEER.  She married Reinier van DUYREN.

 

Notes for Reinier van DUYREN:

in 1555 wonende binnen Arnhem.

 

 

        9.  Willem3 VERMEER (Johan (Jan)2, Jacob1) died Bef. 1554.  He married (1) Jenneke ........  He married (2) Wilmke ........

 

 

        Children of Willem VERMEER and Jenneke ....... are:

        19               i.    Spaen4 VERMEER, died Aft. 1555.

 

Notes for Spaen VERMEER:

gegoed onder Herwen,

 

 

        20              ii.    Gerrit VERMEER, died Aft. 1555.

 

Notes for Gerrit VERMEER:

gerichtsman in Herwen

 

 

        21             iii.    Lijske VERMEER, died Aft. 1554.

 

        Children of Willem VERMEER and Wilmke ....... are:

        22               i.    Jan4 VERMEER, died Bef. 1554.

        23              ii.    Jenneke VERMEER, died Aft. 1554.

 

        10.  Dorothea3 VERMEER (Johan (Jan)2, Jacob1) died Bef. 1554.  She married Johan Wessels WILSCAMP.

 

 

        Child of Dorothea VERMEER and Johan WILSCAMP is:

        24               i.    Eijmsken4 WILSCAMP.

 

        11.  Gerritge3 VERMEER (Johan (Jan)2, Jacob1) died Bef. 1554.  She married Goisen ter POIRTEN.

 

 

Notes for Goisen ter POIRTEN:

richter van Herwen en Aerdt

 

        Children of Gerritge VERMEER and Goisen POIRTEN are:

        25               i.    Wilhelm ter4 PORTEN.

        26              ii.    Berendt ter PORTEN.

        27             iii.    Ott ter PORTEN.

        28             iv.    Johan ter PORTEN.

        29              v.    Christoffel ter PORTEN.

 

        13.  Willem3 VERMEER (Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1496, and died Bef. 1573.  He married N.N. Abt. 1521.

 

Notes for Willem VERMEER:

geb. circa 1496, buurmeester van Indoornik, stamvader van de "Groessense" en de "Zettense" tak der Betuwse VERMEER's, gegoed op huis en hofstad "de Vosseway" onder Oosterhout, overleden voor 30 jan 1573

 

 

        Children of Willem VERMEER and N.N. are:

+      30               i.    Jacob4 VERMEER, born Abt. 1522; died Bef. 1576.

        31              ii.    Johan VERMEER, born Abt. 1523.  He married N.N..

 

Notes for Johan VERMEER:

opmerkingen

-            1548 geweldpleging ten huize van Johan Vermeer te (In)Doornik.

              (Bron: Brieven Hof Kwartie van Nijmegen, nr 985b);

-            1550 Willem Vermeer, pachter van 6 morgen "de Molencamp" toebehorende aan mr. Herman Broll (bron: Gerichtssignaat Elst,

              folio 96):

-            1556 Cornelis Roest c.s. als erfgenaam van Jan Vermeer's huisvrouw, waarbij Jacob Vermeer verschijnt voor zijn broer Jan

              Vermeer. (bron: R.A. Elst nr. 82 jo R.A. Elst nr. 251, ao.1568);

-            18-1-1558 Henrick van Doernick borg voor Willem Vermeer wegens pacht verschuldigd aan Hilgerus Bruell

              (Bron: Gerichtssignaat Elst nr. 82);

-            28-6-1562 een tijt van jaren geleden was Willem Vermher buurmr in Indoornik (bron: Gerichtsprotocol Elst nr 251);

-            12-05-1572 Ambtman van Overbetuwe moet zorgen, dat Johan Gerits een hof ontruimt ten behoeve van Willem Vermeer

              (Bron: brieven van het Hof met het Kwartier van Nijmegen, nr 6977);

-            30-01-1573 de schout Derick Portman peindt ten verzoeke van Berndt van Gheyn het gereede en ongereede gooed door za               Willem Vermeer achtergelaten in den kerspel van Randwijk;

-            10-03-1573 Rutger Sanders doet ondaet tegen dit besaet (Bron: Gerichtssignaat Elst nr 84).

             

 

 

 

        14.  Johan Arends3 VERMEER (Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1500 in Randwijk, and died 5 november 1563 in Randwijk.  He married Ghebe Abt. 1522.

 

Notes for Johan Arends VERMEER:

geb. circa 1500, gerichtsman in Overbetuwe (1563) gegoed onder Randwijk en Zetten en op het huis en hofstad 'Oosterveld' te Herveld, voorvader van de Bemmelse, de Nijmeegse, de Wageningse en de Zevenaarse VERMEER's, trouwde circa 1522 Ghebe ..... geb. circa 1499, oveleden Nijmegen 1586

 

 

        Children of Johan VERMEER and Ghebe are:

+      32               i.    Gijsbert4 VERMEER, born Abt. 1523; died 1569.

        33              ii.    Johan VERMEER, born Abt. 1526.

 

Notes for Johan VERMEER:

geb. circa 1526, stamvader van de Lentse tak der VERMEER's.

 

 

        34             iii.    Nicolaas VERMEER, born Abt. 1530.

 

Notes for Nicolaas VERMEER:

geb. circa 1530, stamvader van de Bemmelse tak.

 

 

        35             iv.    Willem VERMEER, born Abt. 1535; died Aft. 1571.

 

Notes for Willem VERMEER:

geb. circa 1535, gerichtsman in Overbetuwe, overleden na 1571

 

 

 

 

Generation No. 4

 

        17.  Hendrik4 VERMEER (Arndt3, Johan (Jan)2, Jacob1) died 1553.  He married Janneke EIGEMAN.

 

Notes for Hendrik VERMEER:

gegoed op het goed van zijn ouders en grootouders onder Herwen

 

 

Notes for Janneke EIGEMAN:

Zij was de dochter van Hendrick Eigeman, kanunnik en pastoor te Neder-Elten, vicaris te Herwen, buitenechtelijk verwekt bij diens concubine Dericksken Hannen

 

        Child of Hendrik VERMEER and Janneke EIGEMAN is:

        36               i.    Derricksken5 VERMEER, died 1554 in Herwen.

 

        30.  Jacob4 VERMEER (Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1522, and died Bef. 1576.  He married N.N. Abt. 1545.

 

Notes for Jacob VERMEER:

gerichtsman in Overbetuwe (1561-1574), rentmeester van de vrouwe van Witenhorst (1576), gegoed op het huis en de hofstad "Stakelhofstad" onder Randwijk,

 

 

        Children of Jacob VERMEER and N.N. are:

        37               i.    Evert5 VERMEER, born Abt. 1546; died 17 augustus 1625 in Bemmel.

 

Notes for Evert VERMEER:

gegoed in de Helvelderbroek (1567), 1595 post Lamberte renuncieert hij op de erfenis van zijn schoonmoeder Elisabeth Bouieren,

 

 

        38              ii.    Willem VERMEER, born 1549.

 

Notes for Willem VERMEER:

gerichtsman, oorkonder

 

 

+      39             iii.    Johan VERMEER, born Abt. 1555.

+      40             iv.    Arien (=Arend) Adriaen VERMEER, born Abt. 1560; died Bef. 1631.

 

        32.  Gijsbert4 VERMEER (Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1523, and died 1569.  He married Mrs. Gijsbert VERMEER Abt. 1546.

 

Notes for Gijsbert VERMEER:

geb. circa 1523, gegoed onder Zetten, overl. circa 1569, trouwde circa 1546 (een onbekende echtgenote) N.N., geb. circa 1525

 

 

        Children of Gijsbert VERMEER and Mrs. VERMEER are:

+      41               i.    Gijsbert Gijsberts5 VERMEER, born Abt. 1547; died 1629.

        42              ii.    Aelheidt VERMEER, born Abt. 1550.

        43             iii.    Alardt VERMEER, born Abt. 1554.

+      44             iv.    Johan (Jan) Gijsberts VERMEER, born Abt. 1559; died 22 november 1628 in Randwijk.

+      45              v.    Geert Gijsberts VERMEER, born Abt. 1561.

 

 

Generation No. 5

 

        39.  Johan5 VERMEER (Jacob4, Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1555.  He married Anna PELGRUM Abt. 1582, daughter of Dirk PELGRUM and Gijsbertje ......

 

Notes for Johan VERMEER:

gerichtsman in Overbetuwe (1613) gegoed onder Zetten, stamvader van de "Zettense" tak der VERMEER's

 

 

        Child of Johan VERMEER and Anna PELGRUM is:

+      46               i.    Derk6 VERMEER, born Abt. 1585.

 

        40.  Arien (=Arend) Adriaen5 VERMEER (Jacob4, Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1560, and died Bef. 1631.  He married Margarita Grietje Gijsbertje VERMEER Abt. 1610, daughter of Gijsbert VERMEER and Jutte.

 

Notes for Arien (=Arend) Adriaen VERMEER:

gegoed onder Randwijk, INdoornik, Elst en Bemmel, stamvader van de "Groessense" tak, telg uit de Groessense-Zettense Vermeer-tak

 

 

Notes for Margarita Grietje Gijsbertje VERMEER:

telg uit de "Nijmeegse" tak

 

        Children of Arien VERMEER and Margarita VERMEER are:

+      47               i.    Jacob6 VERMEER, born Abt. 1612.

        48              ii.    Gijsbertje Ariens VERMEER, born Abt. 1615.  She married Aerndt HUBERTS Abt. 1664.

        49             iii.    Neileke VERMEER, born Abt. 1618.  She married Herman van CRUCHTEN Bef. 1661.

 

Notes for Herman van CRUCHTEN:

olieslager te Heteren, erfpachter in Overbetuwe, buurmeester van Heteren (1675)

 

+      50             iv.    Willem VERMEER, born Abt. 1620 in Heteren; died 1695.

 

        41.  Gijsbert Gijsberts5 VERMEER (Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1547, and died 1629.  He married Jutte 1583.

 

Notes for Gijsbert Gijsberts VERMEER:

geb. circa 1547, stamvader van de nijmeegse tak: de losecaat VERMEER's, gerichtsnabuur te Randwijk, gegoed onder Randwijk en wageningen én op het huis en hofstad 'Die Hoeven'te Heteren.

 

 

        Children of Gijsbert VERMEER and Jutte are:

+      51               i.    Margarita Grietje Gijsbertje6 VERMEER, born Abt. 1575; died 1681.

+      52              ii.    Cornelia ('Neeltje') VERMEER, born 1586; died 11 mei 1663.

+      53             iii.    Sander Gijsberts VERMEER, born 1589; died 1658.

+      54             iv.    Cornelis Gijsberts VERMEER, born 1593 in Herwen; died 1656.

+      55              v.    Jutge Gijsberts VERMEER, born 1598; died 26 september 1672 in Nijmegen.

+      56             vi.    Maria VERMEER, born 1601; died 10 december 1673 in Wageningen.

 

        44.  Johan (Jan) Gijsberts5 VERMEER (Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1559, and died 22 november 1628 in Randwijk.  He married Mrs. Johan (Jan) VERMEER Abt. 1585.

 

Notes for Johan (Jan) Gijsberts VERMEER:

geb. circa 1559, gerichtsman in Overbetuwe (1597-1616), onderschout te Randwijk, gegoed onder Randwijk, Heteren en Lakemond, voorvader van de Zevenaarse en de Wageningse VERMEER's overleden voor 22 nov 1628, trouwde circa 1585 N.N., geb. circa 1564

 

 

        Children of Johan VERMEER and Mrs. VERMEER are:

+      57               i.    Gijsbert Janse6 VERMEER, born Abt. 1586.

        58              ii.    Willem Janszn VERMEER, born Abt. 1587.  He married Hendersken JANSE.

 

Notes for Willem Janszn VERMEER:

geb. circa 1587, erfpachter in Overbetuwe (1648), gegoed onder Lakemond, trouwde Hendersken Janse, huisvrouw.

 

 

+      59             iii.    Jacob Janszn VERMEER, born Abt. 1588; died 1672 in Heteren.

+      60             iv.    Jan Jansen VERMEER, born Abt. 1590 in Randwijk; died Bef. 1638 in Randwijk.

+      61              v.    Hubert VERMEER, born Abt. 1592; died 1639.

 

        45.  Geert Gijsberts5 VERMEER (Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1561.

 

Notes for Geert Gijsberts VERMEER:

geb. circa 1560, stamvader van de Randwijkse tak. Buurmeester en Grichtsman. Buurmeester te Lent van 1579 tot 1584.

Gerichtsman in Overbetuwe 1584

 

 

        Child of Geert Gijsberts VERMEER is:

+      62               i.    Cornelis6 VERMEER, died 1648-1654.

 

 

Generation No. 6

 

        46.  Derk6 VERMEER (Johan5, Jacob4, Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1585.  He married N.N. Abt. 1610.

 

 

        Children of Derk VERMEER and N.N. are:

+      63               i.    Jacob7 VERMEER, born Abt. 1611.

        64              ii.    Jan Dirks VERMEER, born Abt. 1613.

 

Notes for Jan Dirks VERMEER:

verbindt land te Zetten (1657)

 

 

        65             iii.    Cornelis Dirks VERMEER, born Abt. 1615.

        66             iv.    Gerrit Dirks VERMEER, born Abt. 1617.

 

Notes for Gerrit Dirks VERMEER:

compareert te Zetten (1657)

 

 

        67              v.    Derik Deriks VERMEER, born Abt. 1619.

 

Notes for Derik Deriks VERMEER:

compareert te Zetten (1651)

 

 

 

        47.  Jacob6 VERMEER (Arien (=Arend) Adriaen5, Jacob4, Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1612.  He married (1) Maria HERMANS Abt. 1650.  He married (2) Anneke MARTENS 30 augustus 1668 in Elst, daughter of Matern HENDRIKSE and N.N..

 

Notes for Jacob VERMEER:

gegoed op huis en hofstad "Prinsenjagt" aan de Griftdijk onder Elst in de Overbetuwe,

 

 

Notes for Maria HERMANS:

wed. van Claes van Dulleman, pachter van de bier- en wijnimpost te Elst.

 

Notes for Anneke MARTENS:

j.d. van Beuningen

 

        Child of Jacob VERMEER and Maria HERMANS is:

        68               i.    een kind7 VERMEER, born 1653.

 

Notes for een kind VERMEER:

gedoopt (rk) 1653.

 

 

 

        Children of Jacob VERMEER and Anneke MARTENS are:

+      69               i.    Ariaen Jacobs7 VERMEER, born 19 september 1669 in Elst.

        70              ii.    Geertruit VERMEER, born 8 oktober 1671 in Elst.

 

        50.  Willem6 VERMEER (Arien (=Arend) Adriaen5, Jacob4, Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1620 in Heteren, and died 1695.  He married Margrieta BOUMAN 9 oktober 1659 in Groessen, daughter of Hendrik BOUMAN and Grietje ROELOFS.

 

Notes for Willem VERMEER:

gerichtsman in Overbetuwe, gegoed op huis en hofstad "De Haar" te Elst, onder Randwijk, Gendt en op "De Nyveling" en "De Maesepoel" te Groessen

 

 

Notes for Margrieta BOUMAN:

j.d. van Gendt

 

        Children of Willem VERMEER and Margrieta BOUMAN are:

+      71               i.    Hendrik7 VERMEER, born Abt. 1661.

        72              ii.    Gijsbert VERMEER, born Abt. 1665 in Hulhuizen; died 29 oktober 1709.

 

Notes for Gijsbert VERMEER:

studeerde te Munster, pastoor te Groessen (1688-1709), was getuige bij de -gereformeerde- doop te Lent de dato 17 juli 1698 van Gijsbert Vermeer de zoon van Dr. Cornelis Vermeer en Geertruyt Dietz, (zie "Genealogisch overzicht van de Nijmeegse Losecaat Vermeer's")

 

 

        73             iii.    Johannes VERMEER, born Abt. 1670.

 

Notes for Johannes VERMEER:

pastoor/vicaris te Emmerik

 

 

        74             iv.    Dirk VERMEER, born 10 juni 1682 in Gendt.

 

Notes for Dirk VERMEER:

gedoopt (rk) gendt

 

 

 

        51.  Margarita Grietje Gijsbertje6 VERMEER (Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1575, and died 1681.  She married (1) Arien (=Arend) Adriaen VERMEER Abt. 1610, son of Jacob VERMEER and N.N..  She married (2) Hendrik van BEYNUM 1620.

 

Notes for Margarita Grietje Gijsbertje VERMEER:

telg uit de "Nijmeegse" tak

 

 

Notes for Arien (=Arend) Adriaen VERMEER:

gegoed onder Randwijk, INdoornik, Elst en Bemmel, stamvader van de "Groessense" tak, telg uit de Groessense-Zettense Vermeer-tak

 

        Children of Margarita VERMEER and Arien VERMEER are:

        75               i.    Jacob7 VERMEER, born Abt. 1612.  He married (1) Maria HERMANS Abt. 1650.  He married (2) Anneke MARTENS 30 augustus 1668 in Elst.

 

Notes for Jacob VERMEER:

gegoed op huis en hofstad "Prinsenjagt" aan de Griftdijk onder Elst in de Overbetuwe,

 

 

Notes for Maria HERMANS:

wed. van Claes van Dulleman, pachter van de bier- en wijnimpost te Elst.

 

Notes for Anneke MARTENS:

j.d. van Beuningen

 

        76              ii.    Gijsbertje Ariens VERMEER, born Abt. 1615.  She married Aerndt HUBERTS Abt. 1664.

        77             iii.    Neileke VERMEER, born Abt. 1618.  She married Herman van CRUCHTEN Bef. 1661.

 

Notes for Herman van CRUCHTEN:

olieslager te Heteren, erfpachter in Overbetuwe, buurmeester van Heteren (1675)

 

        78             iv.    Willem VERMEER, born Abt. 1620 in Heteren; died 1695.  He married Margrieta BOUMAN 9 oktober 1659 in Groessen.

 

Notes for Willem VERMEER:

gerichtsman in Overbetuwe, gegoed op huis en hofstad "De Haar" te Elst, onder Randwijk, Gendt en op "De Nyveling" en "De Maesepoel" te Groessen

 

 

Notes for Margrieta BOUMAN:

j.d. van Gendt

 

 

        Child of Margarita VERMEER and Hendrik van BEYNUM is:

+      79               i.    Adriaan7 van BEYNUM, born 1628; died 4 december 1727 in Indoornik.

 

        52.  Cornelia ('Neeltje')6 VERMEER (Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1586, and died 11 mei 1663.  She married Bartholt van STRALEN 1619.

 

 

Notes for Bartholt van STRALEN:

gasthuismeester, gildemeester van de H.Kruisbroederschap en secretaris der stad Wageningen.

 

        Child of Cornelia VERMEER and Bartholt van STRALEN is:

        80               i.    Anna7 van STRALEN, born 1625; died 1664.  She married Roelof de RUIJTER.

 

Notes for Roelof de RUIJTER:

burgemeester van Wageningen 1659-1660 en 1662-1663, conducteur van de militie in 1644

 

 

        53.  Sander Gijsberts6 VERMEER (Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1589, and died 1658.  He married Grietje ROELOFS 1620.

 

Notes for Sander Gijsberts VERMEER:

in 1637 commandant-rotmeester der gewapende landwacht in Randwijk, kerkmeester aldaar, gegoed onder Herveld en Randwijk

 

 

        Children of Sander VERMEER and Grietje ROELOFS are:

        81               i.    Naleken7 VERMEER, born 1622.  She married Jan ROEST.

        82              ii.    Gijsbertje VERMEER, born 1624.  She married Johannes MOOIJ.

 

        54.  Cornelis Gijsberts6 VERMEER (Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1593 in Herwen, and died 1656.  He married (1) Helena KEIZERS 1634.  He married (2) Jannetje van BETOUW 1637.

 

Notes for Cornelis Gijsberts VERMEER:

gerichtman in Herwen an Aerdt, gegoed op 'Schepershofstad' te Herwen,

 

 

        Child of Cornelis VERMEER and Helena KEIZERS is:

        83               i.    Naleken7 VERMEER, born 1635; died 1665.  She married Johannes de LEEUW 2 april 1651 in Huissen.

 

Notes for Johannes de LEEUW:

pachter van de wijnen & bieren te Elst,

 

 

        Children of Cornelis VERMEER and Jannetje van BETOUW are:

+      84               i.    Gijsbert Cornelisse7 VERMEER, born 8 september 1638 in Herwen; died 18 oktober 1704 in Herwen.

        85              ii.    Weijer VERMEER, born 1641; died 30 mei 1662.

+      86             iii.    Johan ('Jan') VERMEER, born 1643 in Herwen; died 25 december 1710 in Nijmegen.

        87             iv.    Derk VERMEER, born 1648 in Herwen; died 16 december 1712 in Herwen.  He married Christina WIJNEN 11 augustus 1676 in Herwen.

+      88              v.    Sophia VERMEER, born 1650 in Herwen; died 27 april 1689 in Lobith.

+      89             vi.    Alexander ('Sander') VERMEER, born 1652 in Herwen.

 

        55.  Jutge Gijsberts6 VERMEER (Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1598, and died 26 september 1672 in Nijmegen.  She married Egbert SANDERS 1635.

 

 

Notes for Egbert SANDERS:

gerichtsman in overbetuwe (1620), kerkmeester in Herveld (1653), gegoed op huis en hofstad 'het Oosterveld' onder Herveld

 

        Child of Jutge VERMEER and Egbert SANDERS is:

        90               i.    Neeltje Engberts7 SANDERS, born 1637.

 

        56.  Maria6 VERMEER (Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1601, and died 10 december 1673 in Wageningen.  She married Willem SUERMONDT 1628, son of Frans SUERMONDT and Ulandt STRALEN).

 

 

Notes for Willem SUERMONDT:

schepen en ouderling van Wageningen, gegoed onder Wageningen en Opheusden

 

        Child of Maria VERMEER and Willem SUERMONDT is:

        91               i.    Francijna7 SUERMONDT, born 1630.  She married Jacob van CRUCHTEN.

 

        57.  Gijsbert Janse6 VERMEER (Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1586.  He married Jenneke ARIENS.

 

Notes for Gijsbert Janse VERMEER:

geb. circa 1586, smid te Randwijk, erfpachter in Overbetuwe, gegoed onder Randwijk en Heteren, ct-rotmeester der gewapende landmacht in Randwijk (1637), trouwde Jenneke Ariens.

 

 

        Children of Gijsbert VERMEER and Jenneke ARIENS are:

        92               i.    Grietje Gijsbertsdr7 VERMEER, died 12 april 1671.  She married Gerrit Hendricx VERHEIJDEN 7 juli 1641 in Huissen.

 

Notes for Gerrit Hendricx VERHEIJDEN:

Brouwer te Randwijk

 

        93              ii.    Lijsken Gijsbertsdr VERMEER.  She married Evert JANSEN.

 

Notes for Evert JANSEN:

smid te Slijk-Ewijk, gegoed onder Slij-Ewijk en Lakemond

 

 

        59.  Jacob Janszn6 VERMEER (Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1588, and died 1672 in Heteren.  He married Machteld de VREE 1633, daughter of Arent de VREE and Maria van LOENDERSLOOT.

 

Notes for Jacob Janszn VERMEER:

geb. circa 1588, buurmeester, armmr. en diaken te Heteren (1652-1654), gerichtsman in Overbetuwe, gegoed op het huis en de hofstad "De Aenval" te Driel,

 

 

        Children of Jacob VERMEER and Machteld de VREE are:

+      94               i.    Arnolt7 VERMEER, born 1634 in Heteren; died 1688.

+      95              ii.    Antonetta (= Antonia) VERMEER, born 1635 in Heteren.

        96             iii.    Sandrina VERMEER, born 1637 in Heteren.  She married Roelof van de VELDE 7 mei 1659 in Arnhem.

 

Notes for Roelof van de VELDE:

j.m. van Arnhem, erfpachter in Overbetuwe en burger-luitenant te Arnhem

 

        97             iv.    Gerritje VERMEER, born 1640 in Heteren; died 25 januari 1716/17.

 

        60.  Jan Jansen6 VERMEER (Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1590 in Randwijk, and died Bef. 1638 in Randwijk.  He married Johanna HERMANS Abt. 1624.

 

Notes for Jan Jansen VERMEER:

geb. circa 1590, stamvader van de Wageningse VERMEER's

 

 

        Children of Jan VERMEER and Johanna HERMANS are:

+      98               i.    Sander7 VERMEER, born Abt. 1625 in Randwijk.

        99              ii.    Gerritje VERMEER, born Abt. 1626.

+      100           iii.    Jacob VERMEER, born Abt. 1628 in Randwijk; died 1694.

+      101           iv.    Anthony (=Thoenis) VERMEER, born Abt. 1630 in Lakemond; died 1710.

+      102            v.    Johannes VERMEER, born Abt. 1633; died 1705.

 

        61.  Hubert6 VERMEER (Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1592, and died 1639.  He married N.... van HATTUM 1625.

 

Notes for Hubert VERMEER:

geb. circa 1592, wever te Elst, gerichtsman in Overbetuwe, gegoed onder Elst en Randwijk, stamvader van de Zevenaarse VERMEER's

 

 

        Children of Hubert VERMEER and N.... van HATTUM are:

        103             i.    Willem7 VERMEER, born 1625; died 21 mei 1695.

 

Notes for Willem VERMEER:

gegoed onder Lakemond en Andelst

 

 

+      104            ii.    Nicolaas (=Claes) VERMEER, born 1627 in Elst; died 1690.

+      105           iii.    Roelof VERMEER, born 1629 in Elst.

 

        62.  Cornelis6 VERMEER (Geert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) died 1648-1654.  He married (1) Hendertien ROELOFS.  He married (2) Jenneke van LEYEN.

 

Notes for Cornelis VERMEER:

Grichtsman in de overbetuwe, buurmeester van Reet (O.B.) gegoed onder Elst en Lakemond

 

 

        Child of Cornelis VERMEER and Hendertien ROELOFS is:

+      106             i.    Roelof7 VERMEER.

 

 

Generation No. 7

 

        63.  Jacob7 VERMEER (Derk6, Johan5, Jacob4, Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1611.  He married Elisabeth HENRICKS Abt. 1636.

 

Notes for Jacob VERMEER:

erfpachter in Overbetuwe

 

 

        Children of Jacob VERMEER and Elisabeth HENRICKS are:

        107             i.    Grietje Jacobs8 VERMEER, born Abt. 1637.  She married Geurt de BRUYN Abt. 1658.

+      108            ii.    Cornelis Jacobs VERMEER, born Abt. 1639.

+      109           iii.    Dirk Jacobs VERMEER, born Abt. 1641.

+      110           iv.    Jan Jacobs VERMEER, born Abt. 1643.

 

        69.  Ariaen Jacobs7 VERMEER (Jacob6, Arien (=Arend) Adriaen5, Jacob4, Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 19 september 1669 in Elst.  He married Stijntje (ook wel: Fenneken) JANS.

 

 

        Child of Ariaen VERMEER and Stijntje JANS is:

        111             i.    Ariaan8 VERMEER, born 10 mei 1696 in Elst.

 

        71.  Hendrik7 VERMEER (Willem6, Arien (=Arend) Adriaen5, Jacob4, Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1661.  He married Gertrudis BOOM 1 juli 1697 in Zevenaar, daughter of Jacob BOOM and Reinira van LENT.

 

Notes for Hendrik VERMEER:

gerichtsman in Overbetuwe, gegoed op huis en hofstad "De Haar" te Elst, op "De Nijveling" en "De Maesepoel" te Groessen

 

 

        Children of Hendrik VERMEER and Gertrudis BOOM are:

+      112             i.    Johan Joseph8 VERMEER, born 21 september 1702 in Groessen; died 1740-1744.

        113            ii.    Herman VERMEER, born 10 juli 1704 in Groessen; died Bef. 1705.

        114           iii.    Herman VERMEER, born 23 september 1705 in Groessen.

        115           iv.    Reinira VERMEER, born 27 september 1708 in Groessen.

        116            v.    Anna Margaretha VERMEER, born 8 maart 1712/13 in Groessen.

 

        79.  Adriaan7 van BEYNUM (Margarita Grietje Gijsbertje6 VERMEER, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1628, and died 4 december 1727 in Indoornik.  He married Maritjen GIJSBERTS 1660.

 

 

        Child of Adriaan van BEYNUM and Maritjen GIJSBERTS is:

        117             i.    Grietje Adriaanse8 van BEYNUM, born 1668 in Indoornik.

 

        84.  Gijsbert Cornelisse7 VERMEER (Cornelis Gijsberts6, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 8 september 1638 in Herwen, and died 18 oktober 1704 in Herwen.  He married (1) Judith WIJNEN 8 mei 1657 in Herwen, daughter of Walraven WIJNEN and Margaretha van MEURS.  He married (2) Agnieta KRUITHOF 18 juni 1697 in Lobith.

 

Notes for Gijsbert Cornelisse VERMEER:

ouderling, richter en dijkgraaf van Herwen en Aerdt, verwindhebber van het adellijk goed 'Den Bosway' gegoed op 'Tolkamer'

 

 

        Children of Gijsbert VERMEER and Judith WIJNEN are:

+      118             i.    Cornelis8 VERMEER, born 5 augustus 1661 in Herwen; died 1 april 1712 in Nijmegen.

        119            ii.    Johanna Margaretha VERMEER, born 16 april 1666 in Herwen.  She married Martin Jacob HAESBAERT 16 juli 1693.

        120           iii.    Helena VERMEER, born 2 januari 1668/69 in Herwen.  She married Willem BERGHOFF 4 februari 1700/01 in Herwen.

 

Notes for Helena VERMEER:

lidmaat aldaar in 1682

 

 

Notes for Willem BERGHOFF:

predikant te Moyland en Elst

 

+      121           iv.    Sophia VERMEER, born 12 maart 1670/71 in Herwen; died 4 september 1716 in Kampen.

        122            v.    Henrica VERMEER, born 18 december 1673 in Herwen; died 23 april 1728 in huize Avervoort.  She married Johan Willem ENGELBERTZ 19 april 1708.

 

Notes for Henrica VERMEER:

begraven in de kerk te Mehr nabij Kleef

 

 

Notes for Johan Willem ENGELBERTZ:

heer van de Avervoort te Mehr nabij Cleve (Duitsland)

 

        123           vi.    Walraven VERMEER.

 

Notes for Walraven VERMEER:

geboren tussen 1674 en 1682

 

 

        124          vii.    Weijer VERMEER, born 15 februari 1682/83 in Herwen.

 

Notes for Weijer VERMEER:

ongehuwd overleden, was in 1698 student te duisburg, later vermaard advocaat voor de hoven van Holland en Gelderland, burger van Nijmegen op 11 jan 1708

 

 

 

        86.  Johan ('Jan')7 VERMEER (Cornelis Gijsberts6, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1643 in Herwen, and died 25 december 1710 in Nijmegen.  He married (1) Helena WIJNEN 21 juli 1666 in Lobith, daughter of Walraven WIJNEN and Margaretha van MEURS.  He married (2) Elisabeth BEECKMAN 18 mei 1687 in Nijmegen, daughter of Reinier BEECKMAN and Barbara BOUWENS.

 

Notes for Johan ('Jan') VERMEER:

Wijnkoper te Nijmegen, raad en schepen dezer stad, bewoonde 'de place Royale' en later het huis 'In de kromme Elleboog' op de hoek van de Boddelstraat, gedeputeerde van het kwartier van Nijmegen,

 

 

        Children of Johan VERMEER and Helena WIJNEN are:

        125             i.    Johanna Margaretha8 VERMEER, born 1672 in Nijmegen; died 16 april 1735.  She married Johan Herman Thoe POEL 27 september 1692 in Rees (Duitsland).

 

Notes for Johan Herman Thoe POEL:

Schepen te Rees.

 

        126            ii.    Helena VERMEER, born 8 juli 1680 in Nijmegen; died 12 juni 1718.  She married Walraven VONCK 16 maart 1700/01 in Neerbosch.

 

Notes for Walraven VONCK:

Ontvanger en landschrijver van het land van Cuyk

 

+      127           iii.    Jacoba VERMEER, born 1682 in Nijmegen; died 17 juni 1746 in Zevenaar.

+      128           iv.    Cornelis VERMEER, born 1683 in Nijmegen; died 5 juli 1726.

        129            v.    Christina VERMEER, born 8 mei 1684 in Nijmegen.

 

        88.  Sophia7 VERMEER (Cornelis Gijsberts6, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1650 in Herwen, and died 27 april 1689 in Lobith.  She married Hendrik WIJNEN 12 juni 1675 in s-Gravenweert, son of Walraven WIJNEN and Margaretha van MEURS.

 

 

Notes for Hendrik WIJNEN:

Diaken en schepen te Lobith

 

        Child of Sophia VERMEER and Hendrik WIJNEN is:

+      130             i.    Jacobus Theodorus8 WIJNEN, born 8 januari 1687/88 in Lobith; died 30 maart 1752 in Zevenaar.

 

        89.  Alexander ('Sander')7 VERMEER (Cornelis Gijsberts6, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1652 in Herwen.  He married Aletta ELIAS 22 augustus 1680 in Hees.

 

 

        Children of Alexander VERMEER and Aletta ELIAS are:

        131             i.    Cornelis8 VERMEER, born 4 september 1681 in Nijmegen.

        132            ii.    Christina VERMEER, born 1683 in Nijmegen; died in Dordrecht.

 

        94.  Arnolt7 VERMEER (Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1634 in Heteren, and died 1688.  He married (1) Hester van de VELDE 7 mei 1659 in Heteren, daughter of Hendrik van de VELDE and Margaretha de REQUESENS.  He married (2) Margaretha NOEST 24 oktober 1669 in Oosterbeek.

 

Notes for Arnolt VERMEER:

geb. Heteren circa 1634, brouwer te Arnhem op de hoek van de Nijenstad, erfpachter in Overbetuwe, overleden circa 1688,

 

 

        Children of Arnolt VERMEER and Hester van de VELDE are:

+      133             i.    Johannes8 VERMEHR, born 22 maart 1659/60 in Arnhem; died 1731 in Meenen.

+      134            ii.    Susanna Willemijna VERMEER, born 31 juli 1661 in Arnhem.

+      135           iii.    Johanna Maria VERMEER, born 18 april 1663 in Arnhem.

 

        Children of Arnolt VERMEER and Margaretha NOEST are:

        136             i.    Adriana8 VERMEER, born 13 juli 1670 in Arnhem.

        137            ii.    Adriana Jacoba VERMEER, born 12 april 1674 in Arnhem.

        138           iii.    Jacobus VERMEER, born 5 april 1675 in Arnhem.

        139           iv.    Henricus VERMEER, born 11 augustus 1678 in Arnhem.

 

        95.  Antonetta (= Antonia)7 VERMEER (Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1635 in Heteren.  She married Joost (Justus) VIJGH 13 juli 1656 in Wageningen.

 

 

Notes for Joost (Justus) VIJGH:

Student te Harderwijk, doctor in de rechten, erfpachter in Overbetuwe, advocaat voor een hove van Gelderland

 

        Child of Antonetta VERMEER and Joost VIJGH is:

        140             i.    Sibertus Justinus8 VIJGH, born 6 februari 1660/61 in Arnhem.

 

        98.  Sander7 VERMEER (Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1625 in Randwijk.  He married (1) Janneke WILLEMSDR 5 september 1658 in Randwijk, daughter of Jan WILLEMS and N.N..  He married (2) Rijkje Rutgers ROELOFS 8 januari 1689/90 in Elden.

 

Notes for Sander VERMEER:

gegoed onder Lakemond en Elst

 

 

        Children of Sander VERMEER and Janneke WILLEMSDR are:

        141             i.    Johannes (=Jan)8 VERMEER, born Abt. 1659 in Lakemond; died Abt. 1705.  He married Freetje GOOSENS 9 februari 1689/90 in Driel.

 

Notes for Johannes (=Jan) VERMEER:

gegoed onder Lakemond en Driel

 

 

Notes for Freetje GOOSENS:

j.d. wonende te Driel

 

        142            ii.    Catharina VERMEER, born 1660 in Lakemond.  She married Johannes VEELEN 23 oktober 1684 in Randwijk.

 

Notes for Johannes VEELEN:

j.m. van Millingen, wonende te Heteren, pachter in Overbetuwe, buurmeester van Randwijk (1712), schout van de heerlijkheid Indoornik (1719)

 

+      143           iii.    Willemina ("Willemijn') VERMEER, born in Lakemond.

        144           iv.    Geertje VERMEER.

 

        100.  Jacob7 VERMEER (Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1628 in Randwijk, and died 1694.  He married Jenneke LUIJB 18 oktober 1657 in Driel, daughter of Hendrik LUIJB and Rijckxen van HERWAERDEN.

 

Notes for Jacob VERMEER:

kerkmeester, erfpachter in Overbetuwe, buurmeester van Driel (1673, gegoed op 'Het Hoogevelt' onder Driel-Hollanderbroek

 

 

Notes for Jenneke LUIJB:

j.d. van Driel, in 1965 genoemd als lidmaat te Driel

 

        Children of Jacob VERMEER and Jenneke LUIJB are:

+      145             i.    Joannes8 VERMEER, born 28 april 1661 in Driel; died Bef. 1720.

        146            ii.    Willemijntje VERMEER, born 5 april 1663 in Driel; died 7 oktober 1735 in Wageningen.  She married Bartholt van WIJCK.

        147           iii.    Marij VERMEER, born 23 juli 1665 in Driel.  She married (1) Henrick JANSEN 29 maart 1685 in Elden.  She married (2) Gerrit HEIJMERICX 23 februari 1697/98.

        148           iv.    Gauke VERMEER, born 26 januari 1667/68 in Driel.  She married Crijn Jacobsz de MOIJ 18 januari 1700/01 in Driel.

        149            v.    Hendrick VERMEER, born 20 oktober 1669 in Driel; died juni 1679 in Driel.

        150           vi.    Gerritje VERMEER, born 16 oktober 1670 in Driel.  She married Willem VERKUIJL 29 januari 1700/01 in Driel.

        151          vii.    Hendrickje VERMEER, born 7 september 1673 in Driel.  She married Anthonij VERWOERT 8 maart 1684/85 in Driel.

        152         viii.    Jenneke VERMEER, born 9 juli 1676 in Driel.

+      153           ix.    Henderick VERMEER, born 29 juni 1679 in Driel; died 3 februari 1709/10.

 

        101.  Anthony (=Thoenis)7 VERMEER (Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1630 in Lakemond, and died 1710.  He married (1) Magdalena BUDDING 9 november 1666 in Randwijk, daughter of Johan BUDDING and Jelisken GOOSEN.  He married (2) Maria Magdalena VERBEECK 18 maart 1681/82 in Randwijk.

 

Notes for Anthony (=Thoenis) VERMEER:

erfpachter in Overbetuwe, ondernemer van het Lexkesveer, burger van de stad Wageningen (1684)

 

 

Notes for Maria Magdalena VERBEECK:

j.d. wonende te Grunsvoort-Renkum

 

        Children of Anthony VERMEER and Magdalena BUDDING are:

        154             i.    Joanna8 VERMEER, born 6 september 1667 in Indoornik.

        155            ii.    Isabella VERMEER, born 28 juli 1670 in Lakemond.

        156           iii.    Alardus VERMEER, born 6 maart 1672/73 in Lakemond; died 1719.  He married Willemijna SPRONCK 12 mei 1709 in Randwijk.

 

Notes for Alardus VERMEER:

ondernemer van het Lexkesveer

 

 

 

        Children of Anthony VERMEER and Maria VERBEECK are:

        157             i.    Anna Magdalena8 VERMEER, born 16 januari 1682/83 in Indoornik; died Bef. 1758.  She married Gijsbert BITTER.

        158            ii.    Catharina Barbare VERMEER, born 5 december 1686.

        159           iii.    Maria Agnes VERMEER, born 28 mei 1688 in Lakemond.  She married Willem ROEST 20 november 1709 in Nijmegen.

 

Notes for Willem ROEST:

chirurgijn te Nijmegen         

 

 

        102.  Johannes7 VERMEER (Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1633, and died 1705.  He married Elenora SUFFOLCK 1680, daughter of Peter SUFFOLCK and Eva BONGART.

 

Notes for Johannes VERMEER:

der regten doctor, erfpachter,

 

 

        Children of Johannes VERMEER and Elenora SUFFOLCK are:

        160             i.    Johanna8 VERMEER, born Abt. 1680.

        161            ii.    Eva Alexandrina VERMEER, born 21 mei 1682 in Wageningen; died januari 1706/07 in Den Haag.  She married Johan Nicolaas van STERKENBURGH 19 november 1703 in Amerongen.

 

Notes for Johan Nicolaas van STERKENBURGH:

burgemeester van Wageningen, kapitein-luitenant van de militie en raad van politie op Curacau (1720-1735), overleden op 18 3 1735             

 

        162           iii.    Henrica VERMEER, born 19 januari 1682/83 in Wageningen.

        163           iv.    Hendrica VERMEER, born 10 april 1687 in Wageningen.

 

        104.  Nicolaas (=Claes)7 VERMEER (Hubert6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1627 in Elst, and died 1690.  He married (1) Belia van ESTVELD 12 juni 1659 in Elst.  He married (2) Johanna NOORDINCK 10 april 1661 in Elden.

 

Notes for Nicolaas (=Claes) VERMEER:

geb. Elst circa 1627, kerkmeester, woonde aanvankelijk te Elden, maar later (1679) te Lathum op het goed 'Den Briel' ootr./tr. (1) Elst 8 mei/12 juni 1659 Belia van Estveld, alias Beeltje van Essevelt, geb. circa 1635, overleden voor April 1661; tr. (2) Elden 10 april 1661

 

 

Notes for Belia van ESTVELD:

Johanna Noordick alias Jenneke Noordijck alias Janneke Geerlings, geb. waarschijnlijk Lathum, wed. van Herman Wycgmans, eerder wed. van Geerlich Krayenvanger

 

Notes for Johanna NOORDINCK:

Johanna Noordick alias Jenneke Noordijck alias Janneke Geerlings, geb. waarschijnlijk Lathum, wed. van Herman Wycgmans, eerder wed. van Geerlich Krayenvanger

 

        Children of Nicolaas VERMEER and Johanna NOORDINCK are:

+      164             i.    Hubert8 VERMEER, born 1665; died 1702 in Zevenaar.

+      165            ii.    Johan VERMEER, born 7 augustus 1678 in Lathum; died 27 januari 1732/33 in Zevenaar.

        166           iii.    Geertruyt VERMEER, born 1679.

 

        105.  Roelof7 VERMEER (Hubert6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1629 in Elst.  He married N(omen N(ESCIO) 1665.

 

 

        Child of Roelof VERMEER and N(omen N(ESCIO) is:

        167             i.    Gauke8 VERMEER, born 16 september 1666 in Herwen.

 

        106.  Roelof7 VERMEER (Cornelis6, Geert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1).  He married Claerke JELISSEN 2 juli 1658 in Huissen.

 

 

        Child of Roelof VERMEER and Claerke JELISSEN is:

+      168             i.    Cornelis8 VERMEER, born in Randwijk; died 1713 in Randwijk.

 

 

Generation No. 8

 

        108.  Cornelis Jacobs8 VERMEER (Jacob7, Derk6, Johan5, Jacob4, Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1639.  He married N.N. Abt. 1666.

 

 

        Children of Cornelis VERMEER and N.N. are:

        169             i.    Cornelia Cornelisse9 VERMEER, born Abt. 1667.  She married Philips BERGHMAN Abt. 1690.

        170            ii.    Derk Cornelisse VERMEER, born Abt. 1669.  He married Geertruyt van NES Abt. 1693.

 

        109.  Dirk Jacobs8 VERMEER (Jacob7, Derk6, Johan5, Jacob4, Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1641.  He married Marij Reinders VOS Abt. 1663.

 

 

        Children of Dirk VERMEER and Marij VOS are:

        171             i.    Cornelis9 VERMEER, born Abt. 1664.

        172            ii.    Dirk Dirks VERMEER, born Abt. 1665.  He married Neeltje Costen van RAAIJ Abt. 1690.

 

Notes for Dirk Dirks VERMEER:

buurmeester van Ewijck

 

 

        173           iii.    Jenneke Dirks VERMEER, born Abt. 1666.

        174           iv.    Reinier VERMEER, born Abt. 1668.  He married Lijsbet HENRICKS Abt. 1693.

 

Notes for Reinier VERMEER:

buurmeester te Ewijck

 

 

        175            v.    Anna Margaretha VERMEER, born Abt. 1670.

 

        110.  Jan Jacobs8 VERMEER (Jacob7, Derk6, Johan5, Jacob4, Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1643.  He married N.N. Abt. 1668.

 

 

        Children of Jan VERMEER and N.N. are:

        176             i.    Gerrit Jansz9 VERMEER, born Abt. 1671.  He married Geertje Alofs van BOUTENBORGH Bef. 1694.

        177            ii.    Anneke Janse VERMEER, born Abt. 1673.  She married (1) Dirk JANSEN.  She married (2) Roelof HENRIKS.

        178           iii.    Truike Jans VERMEER, born Abt. 1675.

 

        112.  Johan Joseph8 VERMEER (Hendrik7, Willem6, Arien (=Arend) Adriaen5, Jacob4, Willem3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 21 september 1702 in Groessen, and died 1740-1744.  He married Cornelia van GENT Abt. 1731 in Groessen, daughter of Albert van GENT and Juliana HEYENDAEL.

 

Notes for Johan Joseph VERMEER:

majoor van de Henickens compagnie

 

 

        Children of Johan VERMEER and Cornelia van GENT are:

        179             i.    een kind9 VERMEER, born Abt. 1733 in Groessen.

        180            ii.    Geertruyt Juliana VERMEER, born 22 december 1737 in Groessen.

 

        118.  Cornelis8 VERMEER (Gijsbert Cornelisse7, Cornelis Gijsberts6, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 5 augustus 1661 in Herwen, and died 1 april 1712 in Nijmegen.  He married (1) Maria Barbara BEECKMAN 1682, daughter of Peter BEECKMAN and Franchoise VERBOLT.  He married (2) Geertruyt DIETZ 5 september 1687 in Herwen, daughter of Christoffel DIETZ and Everdine van HOOGEN.

 

Notes for Cornelis VERMEER:

Ontvanger van het monopolie in Overbetuwe (1692), richter der hooge heerlijkheid Loenen en Wolferen (tot medio 1696), grootburger van Nijmegen (19-7-1699), schepen de stad en der heerlijkheid Gendt/Overbetuwe (1705), raad van de stad Nijmegen,

 

 

        Children of Cornelis VERMEER and Geertruyt DIETZ are:

        181             i.    Judith9 VERMEER, born 12 december 1688 in Nijmegen.

        182            ii.    Christoffel VERMEER, born 17 augustus 1690 in Lent; died 25 juli 1714 in Leiden.

 

Notes for Christoffel VERMEER:

was kandidaat in de rechtenstudie te Leiden.

 

 

        183           iii.    Helena VERMEER, born 29 mei 1692 in Lent; died 18 oktober 1717.

        184           iv.    Anna Margarieta VERMEER, born 15 april 1694 in Lent.

        185            v.    Everdina VERMEER, born 1 juli 1695 in Lent; died 12 januari 1713/14.

+      186           vi.    Gijsbert VERMEER, born 17 juli 1696 in Lent; died 9 november 1763 in Nijmegen.

+      187          vii.    Agneta VERMEER, born 1697; died 1766 in Nijmegen.

        188         viii.    Walraven VERMEER, born 15 juni 1698 in Nijmegen.

        189           ix.    Petrus VERMEER, born 6 maart 1700/01 in Nijmegen.

        190            x.    Cornelia Geertruid VERMEER, born 1702 in Nijmegen; died 13 december 1713.

        191           xi.    Cornelia VERMEER, born 4 augustus 1706 in Nijmegen; died 1 september 1726 in Nijmegen.

        192          xii.    Christina Elisabeth VERMEER, born 1709.  She married Johan VONCK 30 juni 1724 in Nijmegen.

 

Notes for Johan VONCK:

Advocaat en landschrijver in Cuyk

 

 

        121.  Sophia8 VERMEER (Gijsbert Cornelisse7, Cornelis Gijsberts6, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 12 maart 1670/71 in Herwen, and died 4 september 1716 in Kampen.  She married Johan Christiaan de RANITZ 4 februari 1699/00 in Herwen, son of Johan de RANITZ and Hendrika RENSEN.

 

 

Notes for Johan Christiaan de RANITZ:

kapitein-luitenant der cavalerie in statendienst, heer van Sprokkelenburg en Doornick

 

        Child of Sophia VERMEER and Johan de RANITZ is:

        193             i.    Johan Hendrik9 de RANITZ, born 10 december 1700 in Doetichem; died 1767.

 

Notes for Johan Hendrik de RANITZ:

vrijheer van Wolferen, Doornick en de groote Lindt

 

 

 

        127.  Jacoba8 VERMEER (Johan ('Jan')7, Cornelis Gijsberts6, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1682 in Nijmegen, and died 17 juni 1746 in Zevenaar.  She married Jacobus Theodorus WIJNEN 20 oktober 1716 in Ressen, son of Hendrik WIJNEN and Sophia VERMEER.

 

 

Notes for Jacobus Theodorus WIJNEN:

schepen, raad en landschrijver van de stad en het schependom Zevenaar

 

        Child of Jacoba VERMEER and Jacobus WIJNEN is:

        194             i.    Sophia Helena Cornelia9 WIJNEN, born 8 oktober 1719 in Zevenaar.

 

        128.  Cornelis8 VERMEER (Johan ('Jan')7, Cornelis Gijsberts6, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1683 in Nijmegen, and died 5 juli 1726.  He married Barbara Maria BEECKMAN 13 september 1706 in Nijmegen.

 

Notes for Cornelis VERMEER:

schepen en raad te Nijmegen

 

 

        Child of Cornelis VERMEER and Barbara BEECKMAN is:

        195             i.    Jan9 VERMEER, born 6 juli 1707 in Nijmegen.

 

        130.  Jacobus Theodorus8 WIJNEN (Sophia7 VERMEER, Cornelis Gijsberts6, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 8 januari 1687/88 in Lobith, and died 30 maart 1752 in Zevenaar.  He married Jacoba VERMEER 20 oktober 1716 in Ressen, daughter of Johan VERMEER and Helena WIJNEN.

 

Notes for Jacobus Theodorus WIJNEN:

schepen, raad en landschrijver van de stad en het schependom Zevenaar

 

 

        Child of Jacobus WIJNEN and Jacoba VERMEER is:

        196             i.    Sophia Helena Cornelia9 WIJNEN, born 8 oktober 1719 in Zevenaar.

 

        133.  Johannes8 VERMEHR (Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 22 maart 1659/60 in Arnhem, and died 1731 in Meenen.  He married Johanna MESTEECKER 31 juli 1690 in Zaltbommel, daughter of Leonart MESTEECKER and Petronella van HEMERT.

 

Notes for Johannes VERMEHR:

ged. Arnhem 22 maart 1660, ontvanger der verpondingen in Maas en Waal, ondercommies van 's landsmagazijnen en amunitie van oorlog te Meenen, kazernemeester aldaar, diaken van de nederl.Geref.gemeente te Meenen

 

 

        Children of Johannes VERMEHR and Johanna MESTEECKER are:

        197             i.    Hester9 VERMEHR, born 8 mei 1691 in Wamel; died 12 juni 1692 in Wamel.

+      198            ii.    Arnoldus VERMEHR, born 31 maart 1692 in Wamel.

+      199           iii.    Leonard Hendrik VERMEHR, born 6 april 1693 in Wamel; died 1749.

        200           iv.    Jacob VERMEHR, born 24 mei 1694 in Wamel; died 24 december 1761 in Deventer.

 

Notes for Jacob VERMEHR:

Luitenant in het regiment van Spaen (1712), kapitein in het regiment  Oranje-Gelderland, Bleef ongehuwd.

 

 

        201            v.    Hester Margaretha VERMEHR, born 11 augustus 1695 in Dreumel; died 2 februari 1772 in 's-Hertogenbosch.  She married Peter OOMS 9 juni 1715 in Gent.

 

Notes for Hester Margaretha VERMEHR:

ge. Wamel, ged. Dreumel 11 augustus 1695, tr Gent (op Pinksterzondag) 9 juni 1715 (overgetrouwd, wegens beweerde nietigheid van het eerste huwelijk, te Iperen op 25 april 1717) Peter Ooms, Op 31 augustus 1767 laat zij een testament maken bij een notaris in 's-Hertogenbosch. Dit testament ligt aldaar in het gemeente-archief onder nummer N3339, folio 152 (bron: Testamenten overzicht van Leget).

 

 

Notes for Peter OOMS:

vaandrig in het regiment van Friesheim, in 1701 luitenant, in 1727 kapitein, in 1732 luitenant-kolonel in het regiment dragonders Prins van Hessen-Kassel, zoon van Schepen Ooms

 

+      202           vi.    Lubertus VERMEHR, born 27 september 1696 in Wamel; died 12 augustus 1749 in Batavia.

        203          vii.    Petronella Johanna VERMEHR, born 22 december 1698 in Batenburg.  She married (1) Christiaen NICOLAI 21 augustus 1718.  She married (2) Steven Jacob de GREVE 14 oktober 1731.

 

Notes for Petronella Johanna VERMEHR:

lidmaat op belijdenis te Meenen d.d. 25 maart 1717

 

 

 

Notes for Christiaen NICOLAI:

vaandrig in het regiment van Bentheim

 

Notes for Steven Jacob de GREVE:

vendrig in het regiment van van Leythem (1729), in 1742 Luitenant

 

        204         viii.    Mechteld VERMEHR, born 12 november 1699 in Zaltbommel; died 24 november 1699 in Zaltbommel.

        205           ix.    Hendrik Jan VERMEHR, born 8 februari 1700/01 in Zaltbommel; died 4 juni 1701 in Zaltbommel.

        206            x.    Helena Pieternella VERMEHR, born 4 oktober 1702 in s-Hertogenbosch; died november 1702 in s-Hertogenbosch.

 

        134.  Susanna Willemijna8 VERMEER (Arnolt7, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 31 juli 1661 in Arnhem.  She married Goosen EMAN 7 februari 1688/89 in Arnhem.

 

 

        Children of Susanna VERMEER and Goosen EMAN are:

        207             i.    Hester Elysabeth9 EMAN, born 30 mei 1691.

        208            ii.    Hermen EMAN, born 2 oktober 1692.

        209           iii.    Hester Lijsbeth EMAN, born 22 juli 1694.

        210           iv.    Beerendt EMAN, born 6 oktober 1695.

        211            v.    Beerend EMAN, born 7 maart 1696/97.

 

        135.  Johanna Maria8 VERMEER (Arnolt7, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 18 april 1663 in Arnhem.  She married Isaac MALABRANCK 19 april 1691 in Oosterbeek.

 

 

        Child of Johanna VERMEER and Isaac MALABRANCK is:

        212             i.    Jacob9 MALABRANCK, born 6 juni 1693 in Zevenaar.

 

        143.  Willemina ("Willemijn')8 VERMEER (Sander7, Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born in Lakemond.  She married Dirk LIPPITZ 12 november 1686 in Randwijk, son of Derk LIPPITZ and Wendelina HEIJENDAAL.

 

 

Notes for Dirk LIPPITZ:

erfpachter in Overbetuwe

 

        Child of Willemina VERMEER and Dirk LIPPITZ is:

        213             i.    Wendelina9 LIPPITZ, born 5 november 1687 in Hoorn.

 

        145.  Joannes8 VERMEER (Jacob7, Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 28 april 1661 in Driel, and died Bef. 1720.  He married Sibilla van RIJSWIJCK 13 juni 1686 in Driel, daughter of Gerlach van RIJSWIJCK.

 

 

        Children of Joannes VERMEER and Sibilla van RIJSWIJCK are:

+      214             i.    Gerlach9 VERMEER, born 23 januari 1686/87 in Driel.

        215            ii.    Sybilla Theodora VERMEER, born 29 april 1688 in Driel.

        216           iii.    Jacob VERMEER, born 2 maart 1689/90 in Driel.  He married Naleken HEIJMERICX 9 november 1721 in Driel.

        217           iv.    Johanna VERMEER, born 13 november 1692 in Driel.

        218            v.    Jenneke VERMEER, born 27 september 1696 in Driel.

        219           vi.    Helena VERMEER, born 22 mei 1698 in Driel.  She married Hendrik van LONKHUIJZEN.

        220          vii.    Hendrik VERMEER, born Abt. 1700 in Hemmen.

        221         viii.    Jan VERMEER, born Abt. 1702 in Hemmen; died 23 november 1759 in Ooij.  He married Arriaantje COENDERS.

 

        153.  Henderick8 VERMEER (Jacob7, Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 29 juni 1679 in Driel, and died 3 februari 1709/10.  He married Naleke van LEEUWEN Abt. 1699, daughter of Cornelis van LEEUWEN and Maria van BEIJNUM.

 

Notes for Henderick VERMEER:

Gegoed onder Wageningen, Randwijk en Indoornik, burger der stad Wageningen (1704), stamhouder van de "Wageningse" tak der Betuwse Vermeer's,

 

 

        Children of Henderick VERMEER and Naleke van LEEUWEN are:

        222             i.    Maria9 VERMEER, born 23 januari 1699/00 in Wageningen.

+      223            ii.    Jacob VERMEER, born 25 mei 1702 in wageningen; died 12 oktober 1771 in wageningen.

        224           iii.    Cornelis VERMEER, born 11 april 1705 in Wageningen; died december 1706 in Wageningen.

        225           iv.    Cornelis VERMEER, born 28 december 1706 in Wageningen.

        226            v.    Johanna VERMEER, born 24 mei 1708 in Wageningen.

 

        164.  Hubert8 VERMEER (Nicolaas (=Claes)7, Hubert6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1665, and died 1702 in Zevenaar.  He married Margaretha OFFERMANS 4 juni 1690 in Zevenaar, daughter of Henrick OFFERMANS and Catharina LIPPERT.

 

Notes for Hubert VERMEER:

eigenaar van de "Holtappelshoeve" in de Lijmers,

 

 

        Children of Hubert VERMEER and Margaretha OFFERMANS are:

        227             i.    Aleidis9 VERMEER, born 1 mei 1691 in Zevenaar.

        228            ii.    Judith Wilhelmina VERMEER, born 9 januari 1692/93 in Zevenaar.

        229           iii.    Henrica Gertrudis VERMEER, born 11 september 1694 in Zevenaar.

        230           iv.    Henrica Gertrudis VERMEER, born 21 september 1695 in Zevenaar.

        231            v.    Hendrik VERMEER, born 10 februari 1696/97 in Zevenaar.

 

Notes for Hendrik VERMEER:

kwartoermeester van de koning van Pruisen

 

 

        232           vi.    Joanna Megtildis VERMEER, born 19 juni 1699 in Zevenaar.

+      233          vii.    Nicolaas VERMEER, born 28 februari 1701/02 in Zevenaar.

 

        165.  Johan8 VERMEER (Nicolaas (=Claes)7, Hubert6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 7 augustus 1678 in Lathum, and died 27 januari 1732/33 in Zevenaar.  He married Helena WIJNEN 25 januari 1706/07 in Lobith, daughter of Hendrik WIJNEN and Sophia VERMEER.

 

Notes for Johan VERMEER:

Schepen en ontvanger

 

 

        Children of Johan VERMEER and Helena WIJNEN are:

        234             i.    Sophia9 VERMEER, born 5 december 1707 in Zevenaar; died 1 december 1747.  She married ..... BRASSERT 1730.

        235            ii.    Derk Nicolaus VERMEER, born 9 februari 1708/09 in Zevenaar; died 17 maart 1708/09 in Zevenaar.

+      236           iii.    Henrick VERMEER, born 4 februari 1709/10 in Zevenaar; died 28 november 1768 in Zevenaar.

        237           iv.    Catharina Johanna VERMEER, born 13 oktober 1711 in Zevenaar; died 19 december 1784 in Zevenaar.

        238            v.    Nicolaus VERMEER, born 15 december 1712 in Zevenaar; died 21 mei 1714 in Zevenaar.

        239           vi.    Margaretha Jacoba VERMEER, born 4 mei 1714 in Zevenaar; died 22 januari 1783 in Zevenaar.

        240          vii.    Nicolaus VERMEER, born 5 juni 1715 in Zevenaar; died 12 juli 1730 in Zevenaar.

        241         viii.    Helena VERMEER, born 22 augustus 1717 in Zevenaar; died 18 mei 1718 in Zevenaar.

+      242           ix.    Walraven Hubert VERMEER, born 6 november 1719 in Zevenaar; died 3 februari 1764 in Zevenaar.

+      243            x.    Christina Geertruyd VERMEER, born 19 juli 1721 in Zevenaar; died 14 juni 1793 in Rotterdam.

        244           xi.    Adam VERMEER, born 6 februari 1722/23 in Zevenaar; died 2 december 1723 in Zevenaar.

 

        168.  Cornelis8 VERMEER (Roelof7, Cornelis6, Geert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born in Randwijk, and died 1713 in Randwijk.  He married Lambertje van ROSSUM 10 januari 1695/96 in Randwijk.

 

 

        Child of Cornelis VERMEER and Lambertje van ROSSUM is:

        245             i.    Johanna Maria9 VERMEER, born 14 april 1697 in Indoornik.  She married Jan van de POLL.

 

 

Generation No. 9

 

        186.  Gijsbert9 VERMEER (Cornelis8, Gijsbert Cornelisse7, Cornelis Gijsberts6, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 17 juli 1696 in Lent, and died 9 november 1763 in Nijmegen.  He married Anna Geertruida van den BERGH 29 januari 1722/23 in Nijmegen, daughter of Izaak den BERGH and Cornelia van LEEUWEN.

 

Notes for Gijsbert VERMEER:

(doopgetuige Gijsbert Vermeer, pastoor te Groessen), burger van Nijmegen op 25-2-1719, hopman de burgerij aldaar

 

 

Notes for Anna Geertruida van den BERGH:

in 1744 buitenmoeder van het Armenkinderenweeshuis te Nijmegen

 

        Child of Gijsbert VERMEER and Anna den BERGH is:

+      246             i.    Izaak Weijer10 VERMEER, born 9 mei 1731 in Nijmegen; died in Nijmegen.

 

        187.  Agneta9 VERMEER (Cornelis8, Gijsbert Cornelisse7, Cornelis Gijsberts6, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1697, and died 1766 in Nijmegen.  She married Leonard Hendrik VERMEHR 19 mei 1719 in Haeften, son of Johannes VERMEHR and Johanna MESTEECKER.

 

Notes for Agneta VERMEER:

telg uit de Nijmeegse tak, overleden nijmegen 1766

 

 

Notes for Leonard Hendrik VERMEHR:

vendrig in het regiment van kolonel de Maliprade te Meenen (1724), kapitein in het regiment van kolonel Taets van Amerongen (1732), overleden voor 1749

 

        Child of Agneta VERMEER and Leonard VERMEHR is:

+      247             i.    Johanna Geertruyd10 VERMEHR, born 27 juli 1726 in Utrecht.

 

        198.  Arnoldus9 VERMEHR (Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 31 maart 1692 in Wamel.  He married (1) Dina Debora BOERS 13 januari 1714/15 in Monster, daughter of Gillis BOERS and Margaretha du MORTIER.  He married (2) Johanna v.d. WETERING 14 februari 1732/33.

 

Notes for Arnoldus VERMEHR:

lidmaat op belijdenis te Meenend.d. 6 april 1719, commies van de generaliteits-amunitien van oorlog te Meenen, auditeur-militair te Veurne, burgemeester van Sluis en ontvanger in het oosterkwartier van staats-Vlaanderen,

 

 

        Children of Arnoldus VERMEHR and Dina BOERS are:

        248             i.    Willem Hendrik10 VERMEER, born 21 februari 1716/17 in Monster.

        249            ii.    Johannes VERMEER, born 24 mei 1722 in Monster.

        250           iii.    Pieternella Johanna VERMEER, born 15 augustus 1723 in Monster.

 

        199.  Leonard Hendrik9 VERMEHR (Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 6 april 1693 in Wamel, and died 1749.  He married Agneta VERMEER 19 mei 1719 in Haeften, daughter of Cornelis VERMEER and Geertruyt DIETZ.

 

Notes for Leonard Hendrik VERMEHR:

vendrig in het regiment van kolonel de Maliprade te Meenen (1724), kapitein in het regiment van kolonel Taets van Amerongen (1732), overleden voor 1749

 

 

Notes for Agneta VERMEER:

telg uit de Nijmeegse tak, overleden nijmegen 1766

 

        Child of Leonard VERMEHR and Agneta VERMEER is:

+      251             i.    Johanna Geertruyd10 VERMEHR, born 27 juli 1726 in Utrecht.

 

        202.  Lubertus9 VERMEHR (Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 27 september 1696 in Wamel, and died 12 augustus 1749 in Batavia.  He married Cornelia van WESTHOVEN 28 november 1735, daughter of Gerardt van WESTHOVEN and Philippa LOEFFS.

 

Notes for Lubertus VERMEHR:

lidmaat te Meenen op belijdenis d.d. 25 maart 1717, cadet in het regiment van Welderen, kapitein der VOC, opperkoopman van Ternate, "gehuwde vrijgezel"

 

 

Notes for Cornelia van WESTHOVEN:

wed. van DS Johannes Hartholt, eerder wed. van Ds Warneus van Loo

 

        Children of Lubertus VERMEHR and Cornelia van WESTHOVEN are:

        252             i.    Johan10 VERMEER, born 1736.

 

Notes for Johan VERMEER:

onderkoopman VOC

 

 

+      253            ii.    Leendert Hendrik VERMEHR (RHEMREV), born 1737 in Ambon, Molukken; died 30 april 1790 in Pekalongan (midden-java).

        254           iii.    Jacob Adolph VERMEHR, died 1761 in Batavia.  He married Cornelia Magdalena Jacoba DELLAFAILLE 14 december 1756.

        255           iv.    Gerard Arnoldus VERMEHR, died 24 juli 1738 in Batavia.

 

        214.  Gerlach9 VERMEER (Joannes8, Jacob7, Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 23 januari 1686/87 in Driel.  He married Aletta HENRICX.

 

 

        Children of Gerlach VERMEER and Aletta HENRICX are:

        256             i.    Jacob10 VERMEER, born 12 april 1717 in Elden.

+      257            ii.    Hendrik VERMEER, born Abt. 1720 in Elden; died 16 november 1771 in Rhenen.

 

        223.  Jacob9 VERMEER (Henderick8, Jacob7, Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 25 mei 1702 in wageningen, and died 12 oktober 1771 in wageningen.  He married Evertje SPEIJERS Abt. 1727, daughter of Antony SPEIJERS and Christijn BREUNS.

 

 

Notes for Evertje SPEIJERS:

opm. haar naam is ook wel geschreven als Spijers en als Speiers,

 

        Children of Jacob VERMEER and Evertje SPEIJERS are:

        258             i.    Christijn (Christina)10 VERMEER, born 27 januari 1727/28 in Wageningen.  She married Wouter van den BORN 3 augustus 1765 in Wageningen.

 

Notes for Christijn (Christina) VERMEER:

vermeld als lidmaat in 1753,

 

 

+      259            ii.    Hendrik VERMEER, born 10 april 1729 in Wageningen; died 5 februari 1814 in Wageningen.

        260           iii.    Neuleke VERMEER, born 23 november 1730 in Wageningen; died 30 november 1730 in Wageningen.

        261           iv.    Antoni VERMEER, born 21 mei 1733 in Wageningen.

+      262            v.    Herman VERMEER, born 14 november 1734 in Wageningen; died 17 juni 1793 in Wageningen.

+      263           vi.    Cornelis VERMEER, born 12 februari 1735/36 in Wageningen; died 27 september 1803 in Wageningen.

        264          vii.    Noldus VERMEER, born 21 januari 1737/38 in Wageningen.

        265         viii.    Arnoldus VERMEER, born 6 januari 1738/39.

        266           ix.    Albert VERMEER, born 15 juni 1741 in Wageningen.

        267            x.    Neuleken VERMEER, born 26 november 1743 in Wageningen.

        268           xi.    Willemijntje VERMEER, born 19 januari 1746/47 in Wageningen.

 

        233.  Nicolaas9 VERMEER (Hubert8, Nicolaas (=Claes)7, Hubert6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 28 februari 1701/02 in Zevenaar.  He married Catharina OFFERMANS 10 februari 1725/26 in Zevenaar, daughter of Theodoor OFFERMANS and Cornelia VERSTEGEN.

 

Notes for Nicolaas VERMEER:

kerkmeester en heemraad

 

 

        Children of Nicolaas VERMEER and Catharina OFFERMANS are:

        269             i.    Cornelia10 VERMEER, born 20 september 1726 in Zevenaar; died 30 september 1783 in Zevenaar.  She married Gisbert van CRUCHTEN.

        270            ii.    Margaretha VERMEER, born 3 juni 1729 in Zevenaar.  She married Alard van de VELDE.

        271           iii.    Judith VERMEER, born 1 juli 1731 in Zevenaar; died 14 maart 1801 in Maassluis.  She married Adrianus Pieters de JONGH 6 augustus 1758 in Maassluis.

 

Notes for Adrianus Pieters de JONGH:

koopman in wijnen, bierschipper, wdn. van Jacoba van Oosterhout en eerder wdn. van Geertruy Zeegers,

 

        272           iv.    Joanna Gertrudis VERMEER, born 20 juni 1733 in Zevenaar.

        273            v.    Hubertus VERMEER, born 22 april 1735 in Zevenaar.

        274           vi.    Henricus VERMEER, born 21 augustus 1737 in Zevenaar.

        275          vii.    Joannes Theodorus VERMEER, born 17 september 1739 in Zevenaar.

        276         viii.    Joanna Catharina VERMEER, born 6 februari 1741/42 in Zevenaar.

        277           ix.    Nicolaus VERMEER, born 4 september 1747 in Zevenaar.

        278            x.    Nicolaas VERMEER, born 25 maart 1749 in Zevenaar.

        279           xi.    Nicolaas VERMEER, born 31 mei 1752.

 

        236.  Henrick9 VERMEER (Johan8, Nicolaas (=Claes)7, Hubert6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 4 februari 1709/10 in Zevenaar, and died 28 november 1768 in Zevenaar.  He married Elisabeth Margaretha Gertruyd van HECKING 5 januari 1739/40 in Zevenaar, daughter of Frederick van HECKING and Christina CHRIJSTIAANS.

 

Notes for Henrick VERMEER:

dijkgraaf, heemraad en landschrijver van Zevenaar en de Lijmers, schepen, secr., arm- en kerkmeester en ouderling te Zevenaar

 

 

        Children of Henrick VERMEER and Elisabeth van HECKING are:

        280             i.    Christina Elisabeth10 VERMEER, born 26 september 1740 in Zevenaar; died 29 maart 1828 in Boxtel.  She married Cornelius Arnoldus van SPRANG 12 juli 1767 in Zevenaar.

 

Notes for Cornelius Arnoldus van SPRANG:

wijnkoper te Rotterdam

 

+      281            ii.    Helena Sophia Joanna VERMEER, born 27 september 1742 in Zevenaar; died 14 oktober 1801 in Zevenaar.

        282           iii.    Aleida Hubertina VERMEER, born 13 september 1744 in Zevenaar; died 18 augustus 1793 in Zevenaar.  She married Diederich Johan CREMER 6 juli 1771.

 

Notes for Diederich Johan CREMER:

rechter

 

+      283           iv.    Johannes Jacobus VERMEER, born 8 april 1746 in Zevenaar; died 7 mei 1830 in Zevenaar.

        284            v.    Friederica Catharina VERMEER, born 9 december 1748 in Zevenaar; died 20 december 1748 in Zevenaar.

        285           vi.    een levenloos kind VERMEER, born 9 december 1748 in Zevenaar.

        286          vii.    Frederick Henrick VERMEER, born 18 juli 1750 in Zevenaar; died 21 januari 1766 in Goch (Dld).

+      287         viii.    Sophia Arnolda Christina VERMEER, born 13 maart 1753 in Zevenaar; died 1 oktober 1819 in Dordrecht.

 

        242.  Walraven Hubert9 VERMEER (Johan8, Nicolaas (=Claes)7, Hubert6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 6 november 1719 in Zevenaar, and died 3 februari 1764 in Zevenaar.  He married Catharina Aleida NOODT 8 juni 1755 in Zevenaar.

 

Notes for Walraven Hubert VERMEER:

schepen en stadsrentmeester

 

 

        Children of Walraven VERMEER and Catharina NOODT are:

        288             i.    Johan Arnold10 VERMEER, born 24 december 1757 in Zevenaar.

        289            ii.    Heirich Leonard VERMEER, born 21 december 1760 in Zevenaar.

+      290           iii.    Heinrich Walraven VERMEER, born 26 juli 1762 in Zevenaar.

 

        243.  Christina Geertruyd9 VERMEER (Johan8, Nicolaas (=Claes)7, Hubert6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 19 juli 1721 in Zevenaar, and died 14 juni 1793 in Rotterdam.  She married Leendert BRASSER 7 oktober 1753 in Rotterdam.

 

Notes for Christina Geertruyd VERMEER:

in 1753 wonende te Rotterdam in de Hoogstraat,

 

 

        Children of Christina VERMEER and Leendert BRASSER are:

        291             i.    Jan10 BRASSER, born 22 september 1754 in Rotterdam.

 

Notes for Jan BRASSER:

doopgetuige, Jan Brasser en Maria Dijkxhoorn, de moeder wordt Christina Geertruij TERMEER genoemd

 

 

        292            ii.    Johannes Leonardus BRASSER, born 6 juli 1756 in Rotterdam; died 1767.

 

Notes for Johannes Leonardus BRASSER:

doopgetuige, Helena Wijnen en Hendrikus Vermeer

 

 

        293           iii.    Maria BRASSER, born 20 augustus 1758 in Rotterdam; died 23 mei 1759 in Rotterdam.

 

Notes for Maria BRASSER:

doopgetuige Jan Brasser en Maria Dijkxhoorn

 

 

        294           iv.    Catrina Sophia BRASSER, born 22 juli 1759 in Rotterdam.

 

Notes for Catrina Sophia BRASSER:

doopgetuige Walraven Hubert Vermeer, Catrina Noot en Catrina Johanna Vermeer

 

 

        295            v.    Maria BRASSER, born 7 juli 1761 in Rotterdam.

 

Notes for Maria BRASSER:

doopgetuige Jan Brasser en Maria Brasser, de moeder wordt nu VAN DER MEER genoemd

 

 

        296           vi.    Henderik Walraeven BRASSER, born 25 september 1763 in Rotterdam; died 6 maart 1764 in Rotterdam.

 

Notes for Henderik Walraeven BRASSER:

doopgetuige Heinderik Vermeer en Helena Wijnen

 

 

        297          vii.    Johannes Leonardus BRASSER, born 12 april 1767 in Rotterdam.

 

Notes for Johannes Leonardus BRASSER:

getuige Jacobus Brasser en Jacoba Margareta Vermeer

 

 

 

 

Generation No. 10

 

        246.  Izaak Weijer10 VERMEER (Gijsbert9, Cornelis8, Gijsbert Cornelisse7, Cornelis Gijsberts6, Gijsbert Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 9 mei 1731 in Nijmegen, and died in Nijmegen.  He married Johanna Geertruyd VERMEHR 9 augustus 1751 in Lent, daughter of Leonard VERMEHR and Agneta VERMEER.

 

 

Notes for Johanna Geertruyd VERMEHR:

die trouwt met haar volle neef, een telg uit de Nijmeegse tak der Betuwse Vermeer's

 

        Children of Izaak VERMEER and Johanna VERMEHR are:

        298             i.    Leonard Hendrik11 VERMEER, born 15 mei 1753 in Beek.

        299            ii.    Agneta Leonora Johanna VERMEER, born 1763.

 

        251.  Johanna Geertruyd10 VERMEHR (Leonard Hendrik9, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 27 juli 1726 in Utrecht.  She married (1) Izaac Weijer VERMEER.  She married (2) Izaak Weijer VERMEER 9 augustus 1751 in Lent, son of Gijsbert VERMEER and Anna den BERGH.

 

Notes for Johanna Geertruyd VERMEHR:

die trouwt met haar volle neef, een telg uit de Nijmeegse tak der Betuwse Vermeer's

 

 

        Children of Johanna VERMEHR and Izaak VERMEER are:

        300             i.    Leonard Hendrik11 VERMEER, born 15 mei 1753 in Beek.

        301            ii.    Agneta Leonora Johanna VERMEER, born 1763.

 

        253.  Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV) (Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1737 in Ambon, Molukken, and died 30 april 1790 in Pekalongan (midden-java).  He married Catharina Abigaël le FÈBRE 12 augustus 1759 in Kaapstad, daughter of Reynier le FÈBRE and Anthonia LEEVER.

 

Notes for Leendert Hendrik VERMEHR (RHEMREV):

vaandrig (21 juli 1761), luitenant (13 december 1765), kapitein cavalerie (13 december 1965), commandant van de de militie op java (7 april 1778), majoor tit. en hoofd der militie te semarang (31.7.1781), luitenant-kolonel (28.4.1789), in 1763 was hij opperkoopman en ritmeester te Djokjakarta,

 

 

        Children of Leendert (RHEMREV) and Catharina le FÈBRE are:

+      302             i.    Leendert11 RHEMREV, born 1759; died 26 april 1828 in Tegal / Java.

+      303            ii.    Johanna (=Anna) VERMEHR, born 1765; died 29 februari 1804 in Pekalongan (midden-java).

        304           iii.    Elisabeth van Rhijn VERMEER, born 29 december 1771 in Djokjakarta Indonesie; died 21 mei 1823 in Besoeki (Java).  She married Aardt Querein PALM 17 september 1793 in Semarang (Midden-Java).

 

Notes for Aardt Querein PALM:

resident van Palembang

 

        305           iv.    Anthony VERMEHR van WESTHOVEN, born 6 november 1776 in Djokja NOI.

 

        257.  Hendrik10 VERMEER (Gerlach9, Joannes8, Jacob7, Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1720 in Elden, and died 16 november 1771 in Rhenen.  He married Catharina BOERS 15 november 1744 in Amerongen, daughter of Claas BOERS and Petronella van WIJCKERSLOOT.

 

 

        Children of Hendrik VERMEER and Catharina BOERS are:

+      306             i.    Pieternel11 VERMEER, born 27 maart 1748 in Amerongen; died 3 november 1786 in Rhenen.

        307            ii.    Aletta VERMEER, born 1 oktober 1747 in Amerongen.

        308           iii.    Kuiniera VERMEER, born 19 maart 1751/52 in Amerongen.

 

        259.  Hendrik10 VERMEER (Jacob9, Henderick8, Jacob7, Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 10 april 1729 in Wageningen, and died 5 februari 1814 in Wageningen.  He married (1) Cornelia van LOCHEM 6 januari 1753 in Wageningen, daughter of Hendrik van LOCHEM and Anna van KREEL.  He married (2) Peternella BOEKELMAN 6 december 1761 in Wageningen, daughter of Teunis BOEKELMAN and Reiniera SCHOUWHAMER.

 

 

        Children of Hendrik VERMEER and Cornelia van LOCHEM are:

+      309             i.    Jacob11 VERMEER, born 26 december 1754 in Wageningen.

        310            ii.    Anna Maria VERMEER, born 13 februari 1757 in Wageningen.

 

        Children of Hendrik VERMEER and Peternella BOEKELMAN are:

        311             i.    Johannes11 VERMEER, born 9 december 1762 in Wageningen.

+      312            ii.    Aalbert VERMEER, born 21 november 1765 in Wageningen; died 30 april 1844 in Wageningen.

        313           iii.    Aaghtje VERMEER, born 7 januari 1768 in Wageningen.

        314           iv.    Evertje VERMEER, born 14 juni 1770 in Wageningen; died 1775 in Wageningen.

+      315            v.    Evertje VERMEER, born 26 oktober 1775 in Wageningen; died 27 juli 1860 in Wageningen.

 

        262.  Herman10 VERMEER (Jacob9, Henderick8, Jacob7, Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 14 november 1734 in Wageningen, and died 17 juni 1793 in Wageningen.  He married Elisabeth ('Lijsbeth') GEURTSEN 3 december 1757 in Wageningen, daughter of Geurt JANSEN and IJtje LUBBERTS.

 

 

        Children of Herman VERMEER and Elisabeth GEURTSEN are:

+      316             i.    Ida11 VERMEER, born 27 september 1759 in Wageningen; died 17 december 1838 in Scherpenzeel.

+      317            ii.    Jacob VERMEER, born 29 juli 1762 in Wageningen; died 13 december 1846 in Wageningen.

        318           iii.    Geurt VERMEER, born 25 oktober 1764 in Wageningen; died 4 maart 1846 in Wageningen.  He married Johanna VERBURG 20 mei 1792 in Wageningen.

        319           iv.    Evertje VERMEER, born 30 april 1767 in Wageningen.

+      320            v.    Anneke VERMEER, born 18 maart 1770 in Wageningen; died 3 mei 1818 in Amsterdam.

 

        263.  Cornelis10 VERMEER (Jacob9, Henderick8, Jacob7, Jan Jansen6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 12 februari 1735/36 in Wageningen, and died 27 september 1803 in Wageningen.  He married Elisabeth SCHUYL 20 mei 1773 in Wageningen, daughter of Teunis SCHUYL and Magteld van SANTEN.

 

Notes for Cornelis VERMEER:

bakker

 

 

        Children of Cornelis VERMEER and Elisabeth SCHUYL are:

+      321             i.    Jacob Corneliszn11 VERMEER, born 11 september 1774 in Wageningen; died 5 juli 1828 in Wageningen.

        322            ii.    Mechelina Regina VERMEER, born 6 februari 1776 in Wageningen; died 17 februari 1823 in Wageningen.  She married Hendrik BLANKENBIJL 13 april 1805 in Wageningen.

+      323           iii.    Teunis VERMEER, born 12 maart 1778 in Wageningen; died 12 juli 1819 in Wageningen.

 

        281.  Helena Sophia Joanna10 VERMEER (Henrick9, Johan8, Nicolaas (=Claes)7, Hubert6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 27 september 1742 in Zevenaar, and died 14 oktober 1801 in Zevenaar.  She married Arnold Wilhelm VOLTELEN 11 februari 1771 in Zevenaar, son of Christiaan VOLTELEN and Anna RASCH.

 

 

Notes for Arnold Wilhelm VOLTELEN:

student te Harderwijk, promoveert aldaar in juni 1770 tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift "Aliquot Hippocratis aphorismi, thesesque medicae selectae", geneesheer te Winterswijk, met attest op 25 januari 1773 ingekomen te Doetinchem,

 

        Children of Helena VERMEER and Arnold VOLTELEN are:

        324             i.    Hendrik11 VOLTELEN, born 27 december 1771 in Winterswijk.

 

Notes for Hendrik VOLTELEN:

cadet in het regiment Westerlo

 

 

        325            ii.    Elisabeth Anna VOLTELEN, born 21 maart 1773 in Doetinchem; died 30 april 1840 in Harderwijk.

        326           iii.    Floris Jacobus Louis VOLTELEN, born 4 september 1774 in Doetinchem.

 

Notes for Floris Jacobus Louis VOLTELEN:

overleden op zeer jonge leeftijd

 

 

        327           iv.    Floris Jacobus Louis VOLTELEN, born 26 januari 1776 in Doetinchem.

 

Notes for Floris Jacobus Louis VOLTELEN:

overleden op zeer jonge leeftijd

 

 

        328            v.    Johan Frederik Wilhelm VOLTELEN, born 22 maart 1777 in Doetinchem; died 28 november 1812 in Berezina Rusland.

 

Notes for Johan Frederik Wilhelm VOLTELEN:

cadet bij het regiment mariniers van Westerlo, overl. 28.12.1812 (als 1e luitenant gesneuveld nabij de Berezina in de Russische veldtocht)

 

 

 

        283.  Johannes Jacobus10 VERMEER (Henrick9, Johan8, Nicolaas (=Claes)7, Hubert6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 8 april 1746 in Zevenaar, and died 7 mei 1830 in Zevenaar.  He married Aleijda Geertruyd BOLAND 10 juni 1770 in s-Heerenberg, daughter of John BOLAND and Aleijda van GUMSTER.

 

Notes for Johannes Jacobus VERMEER:

landschrijver

 

 

        Children of Johannes VERMEER and Aleijda BOLAND are:

+      329             i.    Hendrick Johan11 VERMEER, born 4 juli 1771 in verm. Zevenaar; died 26 augustus 1823 in Zevenaar.

+      330            ii.    Leonard Friedrich VERMEER, born 28 oktober 1772 in Zevenaar; died 11 april 1844 in Zevenaar.

        331           iii.    Johan Arnold Peter VERMEER, born 5 september 1774 in Zevenaar; died 30 juli 1854.

 

Notes for Johan Arnold Peter VERMEER:

blijd ongehuwd

 

 

        332           iv.    Elisabeth Aleijda Margaretha VERMEER, born 23 maart 1776 in Zevenaar; died 25 november 1862 in Overveen.  She married Arnold Engelbert JANSSEN 27 april 1903 in Zevenaar.

        333            v.    Aleida Christina Jacoba VERMEER, born 20 mei 1777 in Zevenaar; died 13 februari 1818.  She married Leonard van ZUTPHEN 30 april 1803 in Zevenaar.

        334           vi.    een dochter VERMEER, born 25 december 1778 in Zevenaar; died 25 december 1778 in Zevenaar.

        335          vii.    Friederich VERMEER, born 19 december 1779 in Zevenaar; died 22 juni 1817 in Zevenaar.

 

Notes for Friederich VERMEER:

bleef ongehuwd

 

 

        336         viii.    Anna Margaretha VERMEER, born 16 oktober 1781 in Zevenaar; died 25 maart 1782 in Zevenaar.

+      337           ix.    Christina Helena VERMEER, born 17 augustus 1784 in Zevenaar; died 4 maart 1851 in Angeren.

 

        287.  Sophia Arnolda Christina10 VERMEER (Henrick9, Johan8, Nicolaas (=Claes)7, Hubert6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 13 maart 1753 in Zevenaar, and died 1 oktober 1819 in Dordrecht.  She married Pieter BLUSS 14 augustus 1771 in Dordrecht, son of Abraham BLUSS and Cornelia VALLAR.

 

 

Notes for Pieter BLUSS:

heer van Oud-Alblas (sinds 1804), lid van de firma Abraham Bluss, & Zn, redecteur-uitgever van de Dordrechtse Courant

 

        Children of Sophia VERMEER and Pieter BLUSS are:

        338             i.    Abraham11 BLUSS, born 8 oktober 1772 in Dordrecht; died 3 december 1850 in Leiden.

 

Notes for Abraham BLUSS:

redacteur-uitgever

 

 

        339            ii.    Hendrik Johannes BLUSS, born 5 augustus 1774 in Dordrecht; died 25 september 1774 in Dordrecht.

        340           iii.    Hendrik BLUSS, born 28 maart 1776 in Dordrecht; died 7 januari 1802 in Dordrecht.

 

Notes for Hendrik BLUSS:

reeder, raadslid van Dordrecht

 

 

        341           iv.    Adolph BLUSS, born 18 maart 1779 in Dordrecht.

        342            v.    Cornelia Elisabeth BLUSS, born 28 april 1781 in Dordrecht; died 27 november 1871 in Wijk bij Duurstede.

        343           vi.    Elisabeth Sophia BLUSS, born 27 januari 1784 in Dordrecht; died 1867 in Twello.

        344          vii.    Pieter BLUSS, born 1 mei 1786 in Dordrecht.

        345         viii.    Jan Jacob BLUSS, born 16 oktober 1788 in Dordrecht.

        346           ix.    Adriaan Gijsbert BLUSS, born 7 april 1791 in Dordrecht.

        347            x.    Sophia Frederika BLUSS, born 7 december 1793 in Dordrecht.

        348           xi.    Francois Frederik BLUSS, born 11 december 1797 in Dordrecht; died 6 oktober 1832 in Dordrecht.  He married Johanna Antonetta VRIESENDORP 12 september 1821 in Dordrecht.

 

        290.  Heinrich Walraven10 VERMEER (Walraven Hubert9, Johan8, Nicolaas (=Claes)7, Hubert6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 26 juli 1762 in Zevenaar.  He married Catharina Maria GANTESWEILER, daughter of Friedrich GANTESWEILER and Johanna CRAMER.

 

 

        Children of Heinrich VERMEER and Catharina GANTESWEILER are:

        349             i.    Lisette Sophia Hubertina Henriette11 VERMEER, born 18 april 1797 in Zevenaar.  She married Johan Baptist PELGROM 16 november 1814 in Zevenaar.

        350            ii.    Anna Johanna Susanne VERMEER, born 16 juni 1800 in Zevenaar; died 1 november 1801 in Zevenaar.

+      351           iii.    Frederik Willem Hendrik Aemelius Walrave VERMEER, born 13 oktober 1801 in Zevenaar; died 2 april 1877 in Arnhem.

+      352           iv.    Carl Hendrik VERMEER, born 20 april 1803 in Zevenaar; died 22 juni 1843.

        353            v.    Christina Susanna Wilhelmina VERMEER, born 22 mei 1804 in Zevenaar; died 17 november 1805 in Zevenaar.

        354           vi.    Ludwig Theodoor August VERMEER, born 20 januari 1808 in Zevenaar; died 20 maart 1808 in Zevenaar.