Descendants of Johannes VERMEHR

 

Een van de vertakkingen van Jacob Vermeer, overgenomen van het internet van de “Stichting Genealogisch Archief Vermeer.

 

 

Generation No. 1

 

        1.  Johannes8 VERMEHR  (Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 22 maart 1659/60 in Arnhem, and died 1731 in Meenen.  He married Johanna MESTEECKER 31 juli 1690 in Zaltbommel, daughter of Leonart MESTEECKER and Petronella van HEMERT.

 

Notes for Johannes VERMEHR:

ged. Arnhem 22 maart 1660, ontvanger der verpondingen in Maas en Waal, ondercommies van 's landsmagazijnen en amunitie van oorlog te Meenen, kazernemeester aldaar, diaken van de nederl.Geref.gemeente te Meenen

 

 

        Children of Johannes VERMEHR and Johanna MESTEECKER are:

        2                 i.    Hester9 VERMEHR, born 8 mei 1691 in Wamel; died 12 juni 1692 in Wamel.

+      3                ii.    Arnoldus VERMEHR, born 31 maart 1692 in Wamel.

+      4               iii.    Leonard Hendrik VERMEHR, born 6 april 1693 in Wamel; died 1749.

        5               iv.    Jacob VERMEHR, born 24 mei 1694 in Wamel; died 24 december 1761 in Deventer.

 

Notes for Jacob VERMEHR:

Luitenant in het regiment van Spaen (1712), kapitein in het regiment  Oranje-Gelderland, Bleef ongehuwd.

 

 

        6                v.    Hester Margaretha VERMEHR, born 11 augustus 1695 in Dreumel; died 2 februari 1772 in 's-Hertogenbosch.  She married Peter OOMS 9 juni 1715 in Gent.

 

Notes for Hester Margaretha VERMEHR:

ge. Wamel, ged. Dreumel 11 augustus 1695, tr Gent (op Pinksterzondag) 9 juni 1715 (overgetrouwd, wegens beweerde nietigheid van het eerste huwelijk, te Iperen op 25 april 1717) Peter Ooms, Op 31 augustus 1767 laat zij een testament maken bij een notaris in 's-Hertogenbosch. Dit testament ligt aldaar in het gemeente-archief onder nummer N3339, folio 152 (bron: Testamenten overzicht van Leget).

 

 

Notes for Peter OOMS:

vaandrig in het regiment van Friesheim, in 1701 luitenant, in 1727 kapitein, in 1732 luitenant-kolonel in het regiment dragonders Prins van Hessen-Kassel, zoon van Schepen Ooms

 

+      7               vi.    Lubertus VERMEHR, born 27 september 1696 in Wamel; died 12 augustus 1749 in Batavia.

        8              vii.    Petronella Johanna VERMEHR, born 22 december 1698 in Batenburg.  She married (1) Christiaen NICOLAI 21 augustus 1718.  She married (2) Steven Jacob de GREVE 14 oktober 1731.

 

Notes for Petronella Johanna VERMEHR:

lidmaat op belijdenis te Meenen d.d. 25 maart 1717

 

 

 

Notes for Christiaen NICOLAI:

vaandrig in het regiment van Bentheim

 

Notes for Steven Jacob de GREVE:

vendrig in het regiment van van Leythem (1729), in 1742 Luitenant

 

        9             viii.    Mechteld VERMEHR, born 12 november 1699 in Zaltbommel; died 24 november 1699 in Zaltbommel.

        10              ix.    Hendrik Jan VERMEHR, born 8 februari 1700/01 in Zaltbommel; died 4 juni 1701 in Zaltbommel.

        11               x.    Helena Pieternella VERMEHR, born 4 oktober 1702 in s-Hertogenbosch; died november 1702 in s-Hertogenbosch.

 

 

Generation No. 2

 

        3.  Arnoldus9 VERMEHR (Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 31 maart 1692 in Wamel.  He married (1) Dina Debora BOERS 13 januari 1714/15 in Monster, daughter of Gillis BOERS and Margaretha du MORTIER.  He married (2) Johanna v.d. WETERING 14 februari 1732/33.

 

Notes for Arnoldus VERMEHR:

lidmaat op belijdenis te Meenend.d. 6 april 1719, commies van de generaliteits-amunitien van oorlog te Meenen, auditeur-militair te Veurne, burgemeester van Sluis en ontvanger in het oosterkwartier van staats-Vlaanderen,

 

 

        Children of Arnoldus VERMEHR and Dina BOERS are:

        12               i.    Willem Hendrik10 VERMEER, born 21 februari 1716/17 in Monster.

        13              ii.    Johannes VERMEER, born 24 mei 1722 in Monster.

        14             iii.    Pieternella Johanna VERMEER, born 15 augustus 1723 in Monster.

 

        4.  Leonard Hendrik9 VERMEHR (Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 6 april 1693 in Wamel, and died 1749.  He married Agneta VERMEER 19 mei 1719 in Haeften, daughter of Cornelis VERMEER and Geertruyt DIETZ.

 

Notes for Leonard Hendrik VERMEHR:

vendrig in het regiment van kolonel de Maliprade te Meenen (1724), kapitein in het regiment van kolonel Taets van Amerongen (1732), overleden voor 1749

 

 

Notes for Agneta VERMEER:

telg uit de Nijmeegse tak, overleden nijmegen 1766

 

        Child of Leonard VERMEHR and Agneta VERMEER is:

+      15               i.    Johanna Geertruyd10 VERMEHR, born 27 juli 1726 in Utrecht.

 

        7.  Lubertus9 VERMEHR (Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 27 september 1696 in Wamel, and died 12 augustus 1749 in Batavia.  He married Cornelia van WESTHOVEN 28 november 1735, daughter of Gerardt van WESTHOVEN and Philippa LOEFFS.

 

Notes for Lubertus VERMEHR:

lidmaat te Meenen op belijdenis d.d. 25 maart 1717, cadet in het regiment van Welderen, kapitein der VOC, opperkoopman van Ternate, "gehuwde vrijgezel"

 

 

Notes for Cornelia van WESTHOVEN:

wed. van DS Johannes Hartholt, eerder wed. van Ds Warneus van Loo

 

        Children of Lubertus VERMEHR and Cornelia van WESTHOVEN are:

        16               i.    Johan10 VERMEER, born Abt. 1736.

 

Notes for Johan VERMEER:

onderkoopman VOC

 

 

+      17              ii.    Leendert Hendrik VERMEHR (RHEMREV), born Abt. 1737 in Ambon, Molukken; died 30 april 1790 in Pekalongan (midden-java).

        18             iii.    Jacob Adolph VERMEHR, died Abt. 1761 in Batavia.  He married Cornelia Magdalena Jacoba DELLAFAILLE 14 december 1756.

        19             iv.    Gerard Arnoldus VERMEHR, died 24 juli 1738 in Batavia.

 

 

Generation No. 3

 

        15.  Johanna Geertruyd10 VERMEHR (Leonard Hendrik9, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 27 juli 1726 in Utrecht.  She married (1) Izaac Weijer VERMEER.  She married (2) Izaak Weijer VERMEER 9 augustus 1751 in Lent, son of Gijsbert VERMEER and Anna den BERGH.

 

Notes for Johanna Geertruyd VERMEHR:

die trouwt met haar volle neef, een telg uit de Nijmeegse tak der Betuwse Vermeer's

 

 

        Children of Johanna VERMEHR and Izaak VERMEER are:

        20               i.    Leonard Hendrik11 VERMEER, born 15 mei 1753 in Beek.

        21              ii.    Agneta Leonora Johanna VERMEER, born 1763.

 

        17.  Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV) (Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born Abt. 1737 in Ambon, Molukken, and died 30 april 1790 in Pekalongan (midden-java).  He married Catharina Abigaël le FÈBRE 12 augustus 1759 in Kaapstad, daughter of Reynier le FÈBRE and Anthonia LEEVER.

 

Notes for Leendert Hendrik VERMEHR (RHEMREV):

vaandrig (21 juli 1761), luitenant (13 december 1765), kapitein cavalerie (13 december 1965), commandant van de de militie op java (7 april 1778), majoor tit. en hoofd der militie te semarang (31.7.1781), luitenant-kolonel (28.4.1789), in 1763 was hij opperkoopman en ritmeester te Djokjakarta,

 

 

        Children of Leendert (RHEMREV) and Catharina le FÈBRE are:

+      22               i.    Leendert11 RHEMREV, born 1759; died 26 april 1828 in Tegal / Java.

+      23              ii.    Johanna (=Anna) VERMEHR, born 1765; died 29 februari 1804 in Pekalongan (midden-java).

        24             iii.    Elisabeth van Rhijn VERMEER, born 29 december 1771 in Djokjakarta Indonesie; died 21 mei 1823 in Besoeki (Java).  She married Aardt Querein PALM 17 september 1793 in Semarang (Midden-Java).

 

Notes for Aardt Querein PALM:

resident van Palembang

 

        25             iv.    Anthony VERMEHR van WESTHOVEN, born 6 november 1776 in Djokja NOI.

 

 

Generation No. 4

 

        22.  Leendert11 RHEMREV (Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1759, and died 26 april 1828 in Tegal / Java.  He married Margrethe Helene (?) NN 1785.

 

Notes for Leendert RHEMREV:

voorkind, pakhuismeester, "stamvader" van de RHEMREV's

 

 

        Children of Leendert RHEMREV and Margrethe NN are:

+      26               i.    Johan Godlieb Knorr12 RHEMREV, born 1786; died 1850.

+      27              ii.    Dirk Benjamin RHEMREV, born 1795.

        28             iii.    Johan Godlieb Gerrit RHEMREV, born 1799; died 16 september 1855 in Semarang (Midden-Java).  He married Johanna Carolina van EMMERICK 1820.

 

Notes for Johan Godlieb Gerrit RHEMREV:

apotheker bij de geneeskundige dienst,

 

 

+      29             iv.    Hendrik RHEMREV, born 1800; died 1833 in Tegal / Java.

+      30              v.    Henrietta Johanna RHEMREV, born 1801; died 1851.

        31             vi.    Margaretha Alida RHEMREV, born 1802; died 21 december 1881 in Tegal / Java.  She married Johannes Arnoldus HERCULES 1822 in Tegal / Java.

        32            vii.    Ambrosina (?) RHEMREV, died 1831 in Tegal / Java.

 

        23.  Johanna (=Anna)11 VERMEHR (Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1765, and died 29 februari 1804 in Pekalongan (midden-java).  She married Willem BEECKMAN 1788 in Semarang (Midden-Java), son of Gijsbert BEECKMAN and Elizabeth FABER.

 

 

Notes for Willem BEECKMAN:

ging op 21 oktober 1772 als jong matroos voor de VOC naar Batavia, klom daar op van boekhouder naar klerk van de politie en later tot resident van Pekalogan, repatrieerde op 24 augustus 1808 met het Deense schip 'De Kroonprins Maria' en vestigde zich te Kampen, alwar hij zitting nam in de Raad.

 

        Children of Johanna VERMEHR and Willem BEECKMAN are:

        33               i.    Antonia Elisabeth12 BEECKMAN, born 15 oktober 1793 in Samarang (Midden-Java); died 3 november 1860 in Arnhem.  She married Frederik Constant van VLOTEN.

        34              ii.    Maria Wilhelmina BEECKMAN, born 1795.  She married NN 15 november 1827.

+      35             iii.    Abraham Faura BEECKMAN, born 4 oktober 1797 in Soerabaja (Java); died 22 februari 1886 in Santpoort.

 

 

Generation No. 5

 

        26.  Johan Godlieb Knorr12 RHEMREV (Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1786, and died 1850.  He married N.N..

 

Notes for Johan Godlieb Knorr RHEMREV:

opziener van djatti-bossen en de indigo-cultuur (Tegal, Semarang, Pekalonga)

 

 

        Children of Johan RHEMREV and N.N. are:

        36               i.    Johan Leendert13 RHEMREV, born 1820.

        37              ii.    Antje Susanne RHEMREV, born 1822; died 30 juli 1896 in Batavia.  She married Louis LEFEBER 14 juni 1855 in Madioen.

+      38             iii.    Willem Godlieb RHEMREV, born 1825.

 

        27.  Dirk Benjamin12 RHEMREV (Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1795.  He married (1) N.N 1820.  He married (2) Johanna Frederika BLOEMHARD 1838.

 

Notes for Dirk Benjamin RHEMREV:

vendu-afslager (Tegal, Semarang, Pekalongan, Banjoemes)

 

 

        Children of Dirk RHEMREV and N.N are:

+      39               i.    Johan Leendert13 RHEMREV, born 7 juli 1821 in Tegal / Java; died 11 juli 1903 in Weltevreden (Java).

+      40              ii.    Christiaan Hendrik RHEMREV, born 13 september 1830; died 18 februari 1880.

 

        Children of Dirk RHEMREV and Johanna BLOEMHARD are:

+      41               i.    Pieter Vermehr13 RHEMREV, born 17 oktober 1839 in Banjoemas (Java); died 4 juni 1925 in Batavia (Java).

        42              ii.    Johannes Christoffel RHEMREV, born 27 maart 1841 in Banjoemas; died 18 januari 1855 in Semarang (Midden Java).

+      43             iii.    Frederik Christoffel RHEMREV, born 27 mei 1843 in Banjoemas (Java); died 16 augustus 1905 in Poerwodadi (Midden-Java).

        44             iv.    Emilia Ambrosia RHEMREV, born 18 april 1849 in Banjoemas; died 13 januari 1855 in Semarang (Midden Java).

 

        29.  Hendrik12 RHEMREV (Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1800, and died 1833 in Tegal / Java.  He married Engelina Wilhelmina STRIELACK 1827 in Tegal / Java.

 

 

        Child of Hendrik RHEMREV and Engelina STRIELACK is:

        45               i.    een zoon13 RHEMREV, born 25 oktober 1828 in Pekalongan.

 

        30.  Henrietta Johanna12 RHEMREV (Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1801, and died 1851.  She married Tobias David CLAASE 1818 in Tegal / Java.

 

 

        Child of Henrietta RHEMREV and Tobias CLAASE is:

        46               i.    Wilhelm David13 CLAASE, born 1823.  He married Nellie Ellina MATTHIJS 15 januari 1851 in Cheribon.

 

Notes for Wilhelm David CLAASE:

geemployeerde bij de Factorij der Ned. Handel Mij te Cheribon

 

 

 

        35.  Abraham Faura12 BEECKMAN (Johanna (=Anna)11 VERMEHR, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 4 oktober 1797 in Soerabaja (Java), and died 22 februari 1886 in Santpoort.  He married (1) Helena Aleida HOFFMAN 1 mei 1823.  He married (2) Elisa Johanna Geertruida COCK 3 april 1856 in Huissen, daughter of Franciscus COCK and Christina VERMEER.

 

Notes for Abraham Faura BEECKMAN:

Candidaat te Utrecht 1822, predikant te Kamperveen 16 maart 1823, Huissen 1824, Voorst 1827, Emerit 1840 en predikant in 't gesticht  Meerenberg bij Bloemendaal 1862, eervol ontslagen 1869

 

 

        Children of Abraham BEECKMAN and Helena HOFFMAN are:

        47               i.    Johanna Maria Wilhelmina13 BEECKMAN, born 1824 in Voorst; died 7 augustus 1828 in Voorst.

        48              ii.    Peter Bartold BEECKMAN, born 16 juni 1825 in Huissen.

        49             iii.    Willem BEECKMAN, born 15 april 1827 in Huissen.

        50             iv.    Dochter van BEECKMAN, born 25 mei 1829 in Voorst.

 

 

Generation No. 6

 

        38.  Willem Godlieb13 RHEMREV (Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1825.  He married N.N.

 

 

        Child of Willem RHEMREV and N.N is:

+      51               i.    Willem Gotlieb14 RHEMREV, born 1850.

 

        39.  Johan Leendert13 RHEMREV (Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 7 juli 1821 in Tegal / Java, and died 11 juli 1903 in Weltevreden (Java).  He married (1) Christina Henrietta BROUWER 6 september 1843 in Banjoemas (Java).  He married (2) Johanna Magdalene Canter VISSCHER 4 april 1853 in Tegal / Java, daughter of Johan VISSCHER and N.N..  He married (3) Johanna Elisabeth SCHOT 10 juli 1880 in Batavia.  He married (4) Caroline TEUNISZ 1888.

 

Notes for Johan Leendert RHEMREV:

in 1839 opziener 4e klasse bij de indigo-cultuur te Banjoemas, vanaf ongeveer 1867 translateur inheemse talen te Batavia en enige tijd docent Oosterse talen aan de Rijksuniversiteit te Leiden, geeft bij de geb. aangifte van mei 1884 als beroep op "Oost-Indisch ambtenaar"

 

 

        Children of Johan RHEMREV and Christina BROUWER are:

        52               i.    Hugo14 RHEMREV, born 5 november 1844 in Banjoemas (Java).

        53              ii.    Rudolf Alexander Theodoor RHEMREV, born 5 juli 1846 in Banjoemas (Java); died 23 september 1846 in Banjoemas (Java).

+      54             iii.    Izaak Reinier RHEMREV, born 13 september 1847 in Banjoemas (Java); died 25 juli 1912 in Semarang (Midden-Java).

+      55             iv.    Eliza Ambrosi ('Lies") RHEMREV, born 8 september 1848 in Banjoemas (Java); died 4 december 1921 in Bandoeng (Java).

+      56              v.    Anton RHEMREV, born 1850.

 

        Children of Johan RHEMREV and Johanna VISSCHER are:

+      57               i.    Johannes Leendert Thamerus14 RHEMREV, born 15 januari 1854 in Banjoemas (Java); died 11 juni 1927 in Den Haag.

+      58              ii.    Albertina ('Tien') RHEMREV, born 1855.

+      59             iii.    Johan Pieter Tammerus ('Piet') RHEMREV, born 2 juni 1857 in Tegal / Java; died 1927 in Soerakarta (Java).

        60             iv.    Maria Lousia RHEMREV, born 20 januari 1859 in Madioen (Java).  She married Wilhelm Theodorus Francois STUWE 12 februari 1907 in Batavia.

        61              v.    Jan RHEMREV, born 1863.  He married N.N..

+      62             vi.    Ferdinand Alexander Theodoor ('Dorus') RHEMREV, born 5 augustus 1866 in Tegal / Java; died 9 maart 1951 in Amsterdam.

+      63            vii.    Pieter Adriaan RHEMREV, born 24 juni 1868 in Leiden.

        64           viii.    Susanna Ambrosia RHEMREV, born 14 september 1870 in Batavia; died 10 oktober 1912 in Fort de Kock (Sumatra).

 

Notes for Susanna Ambrosia RHEMREV:

directrice Frubelschool

 

 

+      65              ix.    Frederik Wilhelm RHEMREV, born 16 november 1873 in Batavia; died 19 januari 1953 in Den Haag.

+      66               x.    Lodewijk Hendrik Willem ('Louis') RHEMREV, born 18 juni 1877 in Batavia; died 17 juni 1925 in Djambi (Sumatra).

 

        Children of Johan RHEMREV and Caroline TEUNISZ are:

+      67               i.    Karel Frederik14 RHEMREV, born 30 november 1882 in Oegstgeest; died 25 april 1961 in Den Haag.

+      68              ii.    Adolf Caesar RHEMREV, born 21 mei 1884 in Oegstgeest; died 4 januari 1926 in Weltevreden (Java).

+      69             iii.    Bertha Susanna Carolina RHEMREV, born 31 januari 1890 in Batavia; died 15 december 1940 in Batavia.

        70             iv.    Johan Godlieb Knor RHEMREV, born 20 oktober 1891 in Batavia.  He married Christina NN.

 

        40.  Christiaan Hendrik13 RHEMREV (Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 13 september 1830, and died 18 februari 1880.  He married Nji Mariam.

 

 

        Children of Christiaan RHEMREV and Nji Mariam are:

+      71               i.    Willem Eduard14 RHEMREV, born 16 mei 1855 in Rankasbitoeng (N.O.I.); died 26 oktober 1904 in Tjilegon.

        72              ii.    Christiaan Hendrik RHEMREV, born 20 december 1863 in Pandeglang (Java); died 1926.

        73             iii.    Christina Wilhelmina RHEMREV, born 18 augustus 1857 in Pandeglang.  She married Steven ROUMIMPER 15 mei 1875 in Pandeglang.

 

        41.  Pieter Vermehr13 RHEMREV (Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 17 oktober 1839 in Banjoemas (Java), and died 4 juni 1925 in Batavia (Java).  He married Carolina MUCKELER 14 september 1861 in Padang (Sumatra).

 

Notes for Pieter Vermehr RHEMREV:

majoor titulair, magazijnmeester de Genie,

 

 

        Children of Pieter RHEMREV and Carolina MUCKELER are:

+      74               i.    Charles Vermehr14 RHEMREV, born 19 juni 1874 in Ambarawa (NOI); died 4 december 1917 in Tasikmalaja (Java).

        75              ii.    Theodorus Vermehr RHEMREV, born 24 april 1876 in Padang (Sumatra).  He married Louise Leopoldina Fernandina van EEKHOUT 23 januari 1902 in Batavia.

+      76             iii.    Willem Vermehr RHEMREV, born 29 december 1878 in Batavia; died 1945.

 

        43.  Frederik Christoffel13 RHEMREV (Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 27 mei 1843 in Banjoemas (Java), and died 16 augustus 1905 in Poerwodadi (Midden-Java).  He married Kasijem..

 

 

        Children of Frederik RHEMREV and Kasijem. are:

+      77               i.    Gustav Arnold14 RHEMREV, born 3 april 1893 in Poerwodadi (Midden-Java); died 1957 in Bandoeng (Java).

        78              ii.    Albertine Christine RHEMREV, born 26 april 1894 in Poerwodadi (Midden-Java).

        79             iii.    Emelia Sophia RHEMREV, born 16 februari 1896 in Poerwodadi (Midden-Java).  She married NN van DELDEN 1922.

        80             iv.    Carolina RHEMREV, born 25 november 1897 in Poerwodadi (Midden-Java).

        81              v.    Dirk RHEMREV, born 9 december 1898 in Poerwodadi (Midden-Java).

+      82             vi.    Charles RHEMREV, born 18 juli 1899 in Semarang (Midden-Java); died 14 mei 1962 in Blaricum.

        83            vii.    Louise RHEMREV, born 30 juni 1903 in Poerwodadi (Midden-Java); died 4 maart 1990 in Hoorn.  She married Klaas LOEF 13 november 1926 in Salatiga (Indonesie).

 

 

Generation No. 7

 

        51.  Willem Gotlieb14 RHEMREV (Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1850.  He married Erlina Alida JACOBS.

 

 

        Children of Willem RHEMREV and Erlina JACOBS are:

+      84               i.    Ambrosia15 RHEMREV, born 18 juni 1870 in Pemalang (Tegal); died 26 mei 1939 in Tegal.

+      85              ii.    Willem Emil RHEMREV, born 5 oktober 1873 in Tegal; died 2 maart 1915 in Tegal.

+      86             iii.    Otto Oscar RHEMREV, born 25 maart 1879 in Pemalang (Midden-Java); died 6 september 1950 in Leiden.

+      87             iv.    Leendert Nicolaas Eerhart RHEMREV, born 3 september 1884 in Tegal.

 

        54.  Izaak Reinier14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 13 september 1847 in Banjoemas (Java), and died 25 juli 1912 in Semarang (Midden-Java).  He married (1) Raden Nganten SAKINEM 5 april 1889 in Semarang (Midden-Java).  He married (2) Saerah 5 augustus 1904 in Semarang (Midden-Java).

 

Notes for Izaak Reinier RHEMREV:

Translateur,

 

 

        Children of Izaak RHEMREV and Raden SAKINEM are:

        88               i.    Johanna Wilhelmina ('Mien)15 RHEMREV, born 14 mei 1878 in Solo (Indonesie); died 5 juli 1967 in Baarn.  She married John Fernand POTHOFF 20 augustus 1898 in Semarang (Midden-Java).

 

Notes for John Fernand POTHOFF:

uit dit huwelijk nakomelingen in de families Pothoff, Erkelens en schiller tot Peursum.

 

+      89              ii.    Albert Leonard RHEMREV, born 5 januari 1886 in Brebes/Tegal (Java); died 28 september 1960 in Veghel.

 

        Children of Izaak RHEMREV and Saerah are:

+      90               i.    Johan Leendert15 RHEMREV, born 11 april 1881 in Soerakarta (Java).

        91              ii.    Evaline Augustina RHEMREV, born 24 november 1897 in Semarang (Midden-Java).

 

        55.  Eliza Ambrosi ('Lies")14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 8 september 1848 in Banjoemas (Java), and died 4 december 1921 in Bandoeng (Java).  She married Aimee Laurens van HUTTEN, son of Leendert van HUTTEN and Johanna WENDEL.

 

 

        Child of Eliza RHEMREV and Aimee van HUTTEN is:

        92               i.    Aime Lourence15 van HUTTEN, born 17 december 1882 in Kederi; died 16 januari 1967 in Den Haag.  She married Eduard DROOP.

 

Notes for Eduard DROOP:

Hoofdcommies en kantoorhoofd 1e kl. bij de PTT

 

 

        56.  Anton14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1850.  He married N.N..

 

 

        Children of Anton RHEMREV and N.N. are:

        93               i.    een dochter15 RHEMREV.

        94              ii.    een dochter (Lies) RHEMREV, died 1975.

        95             iii.    Boetje RHEMREV.

+      96             iv.    Frederik Leonard RHEMREV, born 1885.

 

        57.  Johannes Leendert Thamerus14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 15 januari 1854 in Banjoemas (Java), and died 11 juni 1927 in Den Haag.  He married Maria Johanna KLEIN.

 

Notes for Johannes Leendert Thamerus RHEMREV:

vice, president raad van Justitie in Indonesie, in zijn Haagse tijd repetitor van Leidse studenten in rechtskundige vakken en Maleisch en Javaans, hij vertaalde het Wetboek van Strafrecht in het Maleisch, auteur van het Rehmrev-rapport 1903-04 betreffende de arbeidstoestand op Sumatra's Oostkust 18, officier in de orde van Oranje Nassau, begraven op Nieuw Eik en Duinen

 

 

        Children of Johannes RHEMREV and Maria KLEIN are:

+      97               i.    Johanna Maria Magdalena15 RHEMREV, born 29 april 1878 in Zoeterwoude; died 27 april 1975 in Culemborg.

+      98              ii.    Johanna Elisabeth Magdalena RHEMREV, born 10 juli 1880 in Batavia; died 7 december 1961 in Den Haag.

        99             iii.    Leonora Charlotte Frederika RHEMREV, born 9 september 1884 in Tegal / Java; died 28 december 1971 in Den Haag.  She married (1) Hubertus Johannes LAMBERS 7 januari 1908 in Den Haag.  She married (2) David BENJAMINS 5 september 1912 in Amsterdam.  She married (3) Henri HEYE 29 oktober 1923 in Wenen (Oostenrijk).  She married (4) Walter Gottfried Eduard von RITTERSHAUSEN 23 maart 1925 in Bad Ischl (Oostenrijk).

        100           iv.    Johan RHEMREV.

        101            v.    Harry RHEMREV, died 1933.

 

        58.  Albertina ('Tien')14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1855.  She married Jan Willem Hendrik van EEDEN 27 juli 1887 in Tegal / Java.

 

 

        Children of Albertina RHEMREV and Jan van EEDEN are:

        102             i.    Non15 van EEDEN.

        103            ii.    Zus van EEDEN.

 

        59.  Johan Pieter Tammerus ('Piet')14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 2 juni 1857 in Tegal / Java, and died 1927 in Soerakarta (Java).  He married Marie Eveline HORNUNG 11 maart 1882 in Blora (Midden-Java).

 

Notes for Johan Pieter Tammerus ('Piet') RHEMREV:

architekt, oud-O.I. ambtenaar

 

 

        Children of Johan RHEMREV and Marie HORNUNG are:

        104             i.    Reinier15 RHEMREV.  He married een Indonesische vrouw.

 

Notes for Reinier RHEMREV:

assistent-resident,

 

 

        105            ii.    Guus RHEMREV.  He married N.N..

 

Notes for Guus RHEMREV:

gezaghebber BB

 

 

Notes for N.N.:

lerares HBS

 

+      106           iii.    Johan Leendert RHEMREV, died 16 juli 1914 in Batavia.

+      107           iv.    Melanie Eveline Louise ('Mete') RHEMREV, born 7 maart 1886 in Blora (Midden-Java); died 19 augustus 1958 in Den Haag.

+      108            v.    Constance Magdalena ('Stans') RHEMREV, born 27 juni 1889 in Ternate (Indonesie); died 11 september 1969 in Tilburg.

+      109           vi.    Pieter Jozef  Evert ('Joop') RHEMREV, born 7 december 1892 in Poerwodadi (Midden-Java); died 24 april 1951 in Zaamslag.

        110          vii.    Eveline Augustine ('Zus') RHEMREV, born 24 november 1897 in Semarang (Midden-Java); died 13 december 1975 in Purmerend.  She married Hendrik Philip ten RAA 22 juli 1938 in Salatiga (Indonesie).

 

        62.  Ferdinand Alexander Theodoor ('Dorus')14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 5 augustus 1866 in Tegal / Java, and died 9 maart 1951 in Amsterdam.  He married (1) NJI Mas SOEKARETNA 1893.  He married (2) Charlotte Louise Buison de SAINT REMY 18 februari 1899 in Cheribon (Java).

 

Notes for Ferdinand Alexander Theodoor ('Dorus') RHEMREV:

ambtenaar PTT

 

 

        Children of Ferdinand RHEMREV and Charlotte SAINT REMY are:

        111             i.    Benjamin15 RHEMREV, died 1974.  He married Patricia NN.

 

Notes for Benjamin RHEMREV:

ambtenaar bij het Ministerie van Defensie

 

 

        112            ii.    Betty RHEMREV.

        113           iii.    Albertina Sabine ('Tientje') RHEMREV, born 26 augustus 1898 in Cheribon (Java).  She married Charles Louis MARTHERUS.

+      114           iv.    Diodorus Marie ('Dorus jr') RHEMREV, born 26 augustus 1898 in Cheribon (Java).

+      115            v.    Johan Louis Ferdinand ('Didi') RHEMREV, born 2 december 1899 in Lahat (Sumatra); died 2 april 1987 in Amstelveen.

        116           vi.    Leendert Emile Charles RHEMREV, born 2 januari 1901 in Batavia; died 13 mei 1997 in Amsterdam.  He married Corrie JANSEN 21 april 1939 in Mr. Cornelis (Ned. Indie).

 

Notes for Leendert Emile Charles RHEMREV:

ambtenaar van Justitie, vestigde zich op 28 februari 1950 in Nederland.

 

 

        117          vii.    Friedagonda Eleonora Rosali ('Roos') RHEMREV, born 2 januari 1904 in Cheribon (Ned. Indie); died 3 januari 1996 in Wageningen.  She married Henry Philip MEELHUYSEN 15 november 1935 in Mr. Cornelis (Ned. Indie).

 

Notes for Friedagonda Eleonora Rosali ('Roos') RHEMREV:

Vermoedelijk is dit Fridegonda Eleonra Rosalie Rhemrev

 

 

        118         viii.    Theodora Stella RHEMREV, born 4 juni 1910 in Pemalang (Midden-Java); died 6 december 1985 in Heerlen.  She married (1) Eduard Lodewijk WOLLRABE 15 augustus 1928 in Batavia.  She married (2) Harry TUINMAN 8 juni 1948 in Batavia.

        119            ix.    Richard Edwin RHEMREV, born 1 december 1914 in Pemalang (Midden-Java); died 19 augustus 1974 in Leiderdorp.  He married Patricia BROUWER 5 april 1939 in Soekaboemi (Java).

 

Notes for Richard Edwin RHEMREV:

telefoonmonteur, instrumentmaker, rijksambtenaar

 

 

 

        63.  Pieter Adriaan14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 24 juni 1868 in Leiden.  He married Karsinem.

 

Notes for Pieter Adriaan RHEMREV:

boekhouder van de in- en uitvoerrechten en accijnzen

 

 

        Children of Pieter RHEMREV and Karsinem are:

+      120             i.    Lodewijk Wilhelm ('Louis')15 RHEMREV, born 30 september 1895 in Djakarta; died 26 juli 1971 in Den Haag.

+      121            ii.    Adriaan Leendert RHEMREV, born 26 april 1897 in Batavia; died 11 juli 1959 in Den Haag.

        122           iii.    Elise Albertina ('Lies') RHEMREV, born 4 juli 1900 in Djakarta; died 19 april 1982 in Den Haag.  She married Jules Everard KOOYMANS 28 mei 1920 in Djakarta.

        123           iv.    Adriana Susanna RHEMREV, born 22 januari 1902 in Djakarta; died 17 februari 1987 in Utrecht.  She married Charles Louis MARTHERUS 16 oktober 1926 in Batavia.

        124            v.    een geboren kind RHEMREV, born 26 juni 1907 in Batavia.

        125           vi.    Ernst Evert Theofiel RHEMREV, born 9 januari 1915 in Djakarta; died 30 oktober 1977 in Den Haag.

 

Notes for Ernst Evert Theofiel RHEMREV:

bleef ongehuwd, boekhouder, arbeidscontroleur bij het ministerie van justitie

 

 

 

        65.  Frederik Wilhelm14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 16 november 1873 in Batavia, and died 19 januari 1953 in Den Haag.  He married (1) Rosalina Eleonora WARNARS 18 juni 1898 in Tasikmalaja (Java).  He married (2) Froukje de GROOT 23 november 1938 in Den Haag.

 

Notes for Frederik Wilhelm RHEMREV:

post- en telegraaf ambtenaar

 

 

        Children of Frederik RHEMREV and Rosalina WARNARS are:

        126             i.    Evaline ('Eva')15 RHEMREV, born 1899; died 1975.  She married H. van den TOOM.

        127            ii.    Leonie RHEMREV, born 13 april 1901 in Batavia; died 27 februari 1959 in Den Haag.  She married (1) Gerhard Hendrik MOHRMANN 19 september 1928 in Bandoeng.  She married (2) Reinier Jan August JANSEN 23 juni 1938 in Bandoeng (Java).

        128           iii.    Aime RHEMREV, born 8 mei 1903 in Kota Radja; died 1928.

        129           iv.    Celine RHEMREV, born 16 november 1905 in Batavia; died 1944.

        130            v.    Carl Johan RHEMREV, born 9 oktober 1910 in Batavia; died 27 november 1910 in Batavia.

+      131           vi.    Carlo Joan RHEMREV, born 28 mei 1912 in Purwokerto (Java); died 25 december 1998 in Arnhem.

 

        66.  Lodewijk Hendrik Willem ('Louis')14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 18 juni 1877 in Batavia, and died 17 juni 1925 in Djambi (Sumatra).  He married Cornelia Eduardine ('Netty') LANGENBERG 31 oktober 1902 in Palembang (Sumatra), daughter of Johannes LANGENBERG and Neeltje ZOUTMAN.

 

Notes for Lodewijk Hendrik Willem ('Louis') RHEMREV:

agent Kon. Paketvaart Mij, te Palembang

 

 

        Children of Lodewijk RHEMREV and Cornelia LANGENBERG are:

+      132             i.    Johannes Franciscus ('Joop')15 RHEMREV, born 4 juni 1903 in Palembang (Sumatra); died 17 mei 1975 in Nambour (Australie).

+      133            ii.    Leendert Thamerus ('Tom') RHEMREV, born 2 december 1905 in Batavia.

        134           iii.    Levenloos kind RHEMREV, born 13 juli 1907 in Buitenzorg (Java).

        135           iv.    een dochter RHEMREV, born 1911; died 1912.

 

        67.  Karel Frederik14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 30 november 1882 in Oegstgeest, and died 25 april 1961 in Den Haag.  He married Celina Marianne SIMON 23 augustus 1906 in Djakarta.

 

 

        Children of Karel RHEMREV and Celina SIMON are:

+      136             i.    Caroline Marianne15 RHEMREV, born 3 juni 1907 in Djakarta; died 7 september 1997 in Den Haag.

+      137            ii.    Ange Antoinette RHEMREV, born 15 september 1908 in Batavia; died 6 mei 1981 in Den Haag.

+      138           iii.    Eveline (tante Pietje) RHEMREV, born 14 november 1911 in Batavia.

 

        68.  Adolf Caesar14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 21 mei 1884 in Oegstgeest, and died 4 januari 1926 in Weltevreden (Java).  He married Gertrude Elisabeth REYNAERS 1908.

 

Notes for Adolf Caesar RHEMREV:

Architekt B.O.W.

 

 

        Children of Adolf RHEMREV and Gertrude REYNAERS are:

+      139             i.    Wouter Adolf15 RHEMREV, born 21 oktober 1908 in Soekaboemi (Java); died 28 augustus 1986 in Rotterdam.

+      140            ii.    Elmier Caroline RHEMREV, born 4 augustus 1913 in Tondano (Celebes); died 6 juli 1988 in Amsterdam.

+      141           iii.    Maurits Leendert RHEMREV, born 17 december 1914 in Menado (Indonesie); died 7 november 1970 in Aerdenhout.

+      142           iv.    Alfred Caesar (Fred) RHEMREV, born 30 maart 1918 in Mr. Cornelis (West-Java); died 23 mei 1988 in Rotterdam.

 

        69.  Bertha Susanna Carolina14 RHEMREV (Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 31 januari 1890 in Batavia, and died 15 december 1940 in Batavia.  She married Otto Oscar RHEMREV 7 maart 1911 in Batavia, son of Willem RHEMREV and Erlina JACOBS.

 

 

        Children of Bertha RHEMREV and Otto RHEMREV are:

        143             i.    Zoon15 RHEMREV, born 1915.

        144            ii.    Elwine RHEMREV, born 2 mei 1917 in Padang (Sumatra); died 25 februari 1979 in Velsen.

        145           iii.    Irene RHEMREV, born 23 augustus 1932 in Bandoeng; died 1 april 1992 in Den Helder.

 

        71.  Willem Eduard14 RHEMREV (Christiaan Hendrik13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 16 mei 1855 in Rankasbitoeng (N.O.I.), and died 26 oktober 1904 in Tjilegon.  He married Oerip 1875.

 

Notes for Willem Eduard RHEMREV:

zoutverkooppakmeester

 

 

        Children of Willem RHEMREV and Oerip are:

+      146             i.    August15 RHEMREV, born 1876 in Pandeglang; died 31 mei 1931 in Tjimarga (West-Java).

+      147            ii.    Anna RHEMREV, born 11 december 1884 in Serang (indonesie); died 27 januari 1952 in Zierikzee.

 

        74.  Charles Vermehr14 RHEMREV (Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 19 juni 1874 in Ambarawa (NOI), and died 4 december 1917 in Tasikmalaja (Java).  He married Louise Hendrika ADRIAANSZ 19 januari 1901 in Penang (N.O.I.).

 

 

        Children of Charles RHEMREV and Louise ADRIAANSZ are:

+      148             i.    Helena Antoinette15 RHEMREV, born 21 februari 1902 in Kotaradja; died 3 maart 1974 in Den Haag.

+      149            ii.    Eugenie Caroline Sophie RHEMREV, born 26 maart 1905 in Sigli (N.O.I.); died 19 november 1979 in Amsterdam.

        150           iii.    Eddy RHEMREV, born 29 juli 1913 in Bodjonegoro (Oost-Java); died 23 september 1978 in Den Haag.

 

Notes for Eddy RHEMREV:

bankwerker, varensgezel grote vaart, bleef ongehuwd.

 

 

 

        76.  Willem Vermehr14 RHEMREV (Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 29 december 1878 in Batavia, and died 1945.  He married Mabel Ruth HUNTLEY.

 

Notes for Willem Vermehr RHEMREV:

Majoor KNIL, ridder MWO

 

 

        Children of Willem RHEMREV and Mabel HUNTLEY are:

        151             i.    Clifford Willem15 RHEMREV, born 30 november 1911 in Batavia; died 12 juli 1914 in Batavia.

+      152            ii.    Napoleon Archibald Norman (Nap) VERMEHR RHEMREV, born 19 april 1914 in Batavia; died 9 oktober 1997 in Den Haag.

+      153           iii.    Mabel Henriette Albertine RHEMREV, born 26 september 1917 in Batavia; died 1 januari 1993 in Den Haag.

+      154           iv.    Raimond Willem RHEMREV, born 2 maart 1923; died 18 februari 1949.

 

        77.  Gustav Arnold14 RHEMREV (Frederik Christoffel13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 3 april 1893 in Poerwodadi (Midden-Java), and died 1957 in Bandoeng (Java).  He married Pinah 13 september 1917 in Batavia, daughter of Apioen and Noersimah.

 

 

        Children of Gustav RHEMREV and Pinah are:

+      155             i.    Albertien Emelie15 RHEMREV, born 18 augustus 1922 in Malang (Ned. Indie); died 25 juni 1999 in Hoorn.

        156            ii.    Johannes Christoffel RHEMREV, born 26 juni 1924 in Tjimahi (Nederlands Indie); died 10 maart 1998 in Leidschendam.  He married (1) Georgine Alfonsine PORTIER 1946.  He married (2) Onih ROSTATI 21 december 1966 in Bandoeng.  He married (3) Ida VODEGEL 9 november 1973 in Leidschendam.

 

        82.  Charles14 RHEMREV (Frederik Christoffel13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 18 juli 1899 in Semarang (Midden-Java), and died 14 mei 1962 in Blaricum.  He married Wasimah 6 juni 1934 in Kadipatem (Indonesie).

 

Notes for Charles RHEMREV:

Sergeant KNIL, arbeider

 

 

        Children of Charles RHEMREV and Wasimah are:

        157             i.    Edward John Christoffel15 RHEMREV, born 3 september 1936 in Cheribon (Java).

 

Notes for Edward John Christoffel RHEMREV:

in 1952 woonachtig in Oldebroek

 

 

        158            ii.    Everlijne Jeanne RHEMREV, born 20 april 1938 in Cheribon (Java).

 

 

Generation No. 8

 

        84.  Ambrosia15 RHEMREV (Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 18 juni 1870 in Pemalang (Tegal), and died 26 mei 1939 in Tegal.  She married Willem de Chauvigny de BLOT 7 januari 1891 in Tegal.

 

 

Notes for Willem de Chauvigny de BLOT:

sergeant -infanterist bij de O.I.L., employe bij de suikerfabriek Pagongan te Tegal

 

        Children of Ambrosia RHEMREV and Willem de BLOT are:

        159             i.    Gerardus de Chauvigny16 de BLOT, born 23 november 1891 in Tegal; died 2 augustus 1968 in Maastricht.

 

Notes for Gerardus de Chauvigny de BLOT:

was werkzaam in de suikercultuur, laatstelijk als tuinemploye van de suikerfabriek Remboen te Premboen (Kedoe)

 

 

        160            ii.    Oscar de Chauvigny de BLOT, born 19 oktober 1892 in Brebes (Tegal); died 22 augustus 1980 in Breda.

 

Notes for Oscar de Chauvigny de BLOT:

klerk bij de Semarang-Cheribom Stoomtrammaatschappij, later werkzaam bij de staatspoorwegen op Java (Bandoeng)

 

 

        161           iii.    Frederique de Chauvigny de BLOT, born 5 februari 1895 in Brebes (Tegal); died 25 augustus 1969 in Paramaribo (Suriname).

 

Notes for Frederique de Chauvigny de BLOT:

tuinemploye bij de suikerfabriek Pesantren te Kediri, na de oorlog chef-aanplant aldaar

 

 

        162           iv.    Louise de Chauvigny de BLOT, born 12 maart 1896 in Tegal.

        163            v.    Leonard de Chauvigny de BLOT, born 23 oktober 1898 in Balapoelang (Tegal); died 15 augustus 1953 in Djakarta.

 

Notes for Leonard de Chauvigny de BLOT:

boekhouder 1e klas, werkzaam bij de PTT te Bandoeng, laaststelijk medewerker bij de Alg.Rekenkamer te Bogor

 

 

        164           vi.    Eliese de Chauvigny de BLOT, born 17 oktober 1900 in Brebes (Tegal); died 5 maart 1969 in Amsterdam.

        165          vii.    Augusta de Chauvigny de BLOT, born 8 april 1903 in Tegal; died 12 maart 1948 in Bandoeng.

        166         viii.    Christine de Chauvigny de BLOT, born 1 juni 1905 in Tegal.

        167            ix.    Charlotte de Chauvigny de BLOT, born 7 november 1907 in Tegal.

        168             x.    Wilhelmina de Chauvigny de BLOT, born 10 april 1909 in Tegal.

 

Notes for Wilhelmina de Chauvigny de BLOT:

onderwijzeres, was zodanig werkzaam te Tegal, Semarang, Billiton, Makasser, Bandoeng en Amsterdam

 

 

 

        85.  Willem Emil15 RHEMREV (Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 5 oktober 1873 in Tegal, and died 2 maart 1915 in Tegal.  He married Mas Adjeng SOEKARNI 1897.

 

 

Notes for Mas Adjeng SOEKARNI:

een javaanse vrouw

 

        Children of Willem RHEMREV and Mas SOEKARNI are:

+      169             i.    Willem Gottlieb16 RHEMREV, born 2 januari 1898 in Tegal (Java); died 31 augustus 1951.

        170            ii.    Alida RHEMREV, born 8 augustus 1899 in Tegal; died 10 april 1975 in Breda.  She married Marinus Hugo SCHILLING 18 april 1920 in Tegal.

        171           iii.    Pauline RHEMREV, born 9 februari 1903 in Tegal; died 30 september 1974 in Warnsveld.  She married (1) Antonius Johannes ECKRINGA 11 april 1927 in Tegal.  She married (2) Hendrik Jan Willem MAANDAG 23 november 1949 in Cheribon (Ned. Indie).

        172           iv.    Jansje RHEMREV, born 26 maart 1904 in Tegal; died 6 mei 1963 in Den Haag.  She married Charles William HARDY 17 september 1924 in Tegal.

+      173            v.    Julius RHEMREV, born 4 juli 1906 in Salatiga (Indonesie); died 21 januari 1966 in Heerenveen.

        174           vi.    Nicoline RHEMREV, born 28 november 1910 in Tegal; died 14 juni 1971 in Rotterdam.  She married Frans Ekhart PIETERS 20 juni 1930 in Cheribon (Java).

        175          vii.    Charles Leonard ('Leo') RHEMREV, born 9 september 1912 in Tegal; died 1945 in Bandoeng.

        176         viii.    Oscar Leendert RHEMREV, born 22 september 1914 in Tegal.

 

        86.  Otto Oscar15 RHEMREV (Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 25 maart 1879 in Pemalang (Midden-Java), and died 6 september 1950 in Leiden.  He married Bertha Susanna Carolina RHEMREV 7 maart 1911 in Batavia, daughter of Johan RHEMREV and Caroline TEUNISZ.

 

 

        Children of Otto RHEMREV and Bertha RHEMREV are:

        177             i.    Zoon16 RHEMREV, born 1915.

        178            ii.    Elwine RHEMREV, born 2 mei 1917 in Padang (Sumatra); died 25 februari 1979 in Velsen.

        179           iii.    Irene RHEMREV, born 23 augustus 1932 in Bandoeng; died 1 april 1992 in Den Helder.

 

        87.  Leendert Nicolaas Eerhart15 RHEMREV (Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 3 september 1884 in Tegal.  He married (1) NIE.  He married (2) Toet CORBET.

 

 

        Children of Leendert RHEMREV and NIE are:

+      180             i.    Nicolaas Emiel16 RHEMREV, born 4 november 1915 in Pekalongan (Midden-Java); died 30 april 1990 in Breda.

+      181            ii.    Oscar RHEMREV, born 1920.

 

        89.  Albert Leonard15 RHEMREV (Izaak Reinier14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 5 januari 1886 in Brebes/Tegal (Java), and died 28 september 1960 in Veghel.  He married Ada TAN-A-NIO 19 februari 1924 in Semarang (Midden-Java).

 

 

        Children of Albert RHEMREV and Ada TAN-A-NIO are:

        182             i.    Robert Reinier16 RHEMREV, born 2 juni 1926 in Semarang (Midden Java).

+      183            ii.    Karel Wilhelm RHEMREV, born 28 november 1931 in Semarang (Midden-Java); died 5 juli 1976 in Bergen op Zoom.

        184           iii.    Fera Agnes RHEMREV, born 20 mei 1934.

+      185           iv.    Adolf Theodorus RHEMREV, born 19 september 1937 in Bandoeng.

        186            v.    Thresia Madalena RHEMREV, born 15 oktober 1940 in Bandoeng.

        187           vi.    George Obrien RHEMREV, born 27 februari 1948 in Bandoeng.

 

        90.  Johan Leendert15 RHEMREV (Izaak Reinier14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 11 april 1881 in Soerakarta (Java).  He married Caroline Charlotte SOET 27 maart 1920 in Fort de Kock (Sumatra).

 

 

        Children of Johan RHEMREV and Caroline SOET are:

+      188             i.    Guiseppe Rudhy16 RHEMREV, born 29 november 1919 in Fort de Kock (Sumatra); died 28 maart 1988 in Rotterdam.

+      189            ii.    Indore RHEMREV, born 27 april 1923 in Soerabaja (Java); died 21 januari 2000 in Amsterdam.

 

        96.  Frederik Leonard15 RHEMREV (Anton14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1885.  He married Johanna Augusta KAMPER 4 mei 1910 in Bandoeng.

 

Notes for Frederik Leonard RHEMREV:

Opmerking:

De relatie van deze persoon ten opzichte van de alhier genoemde ouders is hypothetisch ! Het is zeer wel mogelijk dat het echtpaar Willem Gotlieb Rhemrev met Erlina Alida Jacobs als direct verwanten moeten worden aangemerkt. en ook het echtpaar Johan Leendert Rhemrev met Caroline Teunisz zouden de werkelijke ouders van Frederik Leonard kunnen zijn. Helaas zijn tot op heden geen uitsluitende documenten gevonden.       

 

 

        Children of Frederik RHEMREV and Johanna KAMPER are:

        190             i.    Johanna Frederika16 RHEMREV, born 5 juni 1911 in Serang; died 15 april 2000 in Zoetermeer.  She married Dirk Charles RUDOLPH 8 februari 1939 in Malang (Ned. Indie).

+      191            ii.    Bertha Leonie RHEMREV, born 14 juli 1915 in Tegal (Java); died 7 mei 1995 in Zevenaar.

        192           iii.    Erna Augusta RHEMREV, born 28 november 1916 in Cheribon (Java).  She married Eugene RUDOLPH.

 

        97.  Johanna Maria Magdalena15 RHEMREV (Johannes Leendert Thamerus14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 29 april 1878 in Zoeterwoude, and died 27 april 1975 in Culemborg.  She married (1) Anne Freek KOERT 16 december 1901 in Magelang (midden-java).  She married (2) Jean Henri Adolphe de VOOGT 10 april 1913 in Soerabaja (Java).

 

 

Notes for Jean Henri Adolphe de VOOGT:

oud-hoofdambtenaar van het Staatspoor in Ned. Indie, Officier in de Orde van Oranje Nassau, Ridder in het Legioen van Eer, Ridder van de Belgische Kroon Orde,

 

        Children of Johanna RHEMREV and Jean de VOOGT are:

        193             i.    Maria Antonia Johanna16 de VOOGT, born 1913.

        194            ii.    Henriette Madeleine de VOOGT, born 1916.  She married T. J. LAUPMAN.

 

        98.  Johanna Elisabeth Magdalena15 RHEMREV (Johannes Leendert Thamerus14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 10 juli 1880 in Batavia, and died 7 december 1961 in Den Haag.  She married Johannes Gerardus de GREEF 4 april 1899 in Padang (Sumatra).

 

 

        Children of Johanna RHEMREV and Johannes de GREEF are:

        195             i.    Louise Maria Willemien16 de GREEF.

        196            ii.    Jan de GREEF, died 1960.

 

        106.  Johan Leendert15 RHEMREV (Johan Pieter Tammerus ('Piet')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) died 16 juli 1914 in Batavia.  He married Johanna RAKKOUW 18 februari 1904 in Semarang (Midden-Java).

 

Notes for Johan Leendert RHEMREV:

employ, suikerfabriek

 

 

        Child of Johan RHEMREV and Johanna RAKKOUW is:

+      197             i.    Carmen Venusera16 RHEMREV, born 13 september 1911 in Semarang (Midden-Java); died 30 maart 1976 in Leiden.

 

        107.  Melanie Eveline Louise ('Mete')15 RHEMREV (Johan Pieter Tammerus ('Piet')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 7 maart 1886 in Blora (Midden-Java), and died 19 augustus 1958 in Den Haag.  She married Pieter BLOK 6 januari 1915 in Blora (Midden-Java).

 

 

        Children of Melanie RHEMREV and Pieter BLOK are:

        198             i.    Charles Johan Pieter16 BLOK, born 1915.

        199            ii.    Anna Eveline Wilhelmine BLOK, born 1922.

 

        108.  Constance Magdalena ('Stans')15 RHEMREV (Johan Pieter Tammerus ('Piet')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 27 juni 1889 in Ternate (Indonesie), and died 11 september 1969 in Tilburg.  She married Albertus REILINGH 11 november 1907 in Semarang (Midden-Java).

 

Notes for Constance Magdalena ('Stans') RHEMREV:

/gescheiden in 1931 te Batavia, (dit huwelijk werd opnieuw gesloten op 2 november 1938 te Den Haag)

 

 

Notes for Albertus REILINGH:

het huwelijk werd in 1931 te Batavia ontbonden, maar op 2 november 1938 te Den Haag opnieuw gesloten.

 

        Children of Constance RHEMREV and Albertus REILINGH are:

        200             i.    Willem Pieter16 REILINGH, born 1911.

        201            ii.    Evert Constantijn REILINGH, born 1912.

 

        109.  Pieter Jozef  Evert ('Joop')15 RHEMREV (Johan Pieter Tammerus ('Piet')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 7 december 1892 in Poerwodadi (Midden-Java), and died 24 april 1951 in Zaamslag.  He married Adriaantje HOOGERVORST 16 augustus 1929 in Den Haag.

 

Notes for Pieter Jozef  Evert ('Joop') RHEMREV:

huisarts

 

 

        Children of Pieter RHEMREV and Adriaantje HOOGERVORST are:

+      202             i.    Pieter Evert Reinier16 RHEMREV, born 17 oktober 1931 in Bandoeng.

        203            ii.    Eveline Josephine Jeannette RHEMREV, born 30 december 1934 in Garoet (Java).

 

        114.  Diodorus Marie ('Dorus jr')15 RHEMREV (Ferdinand Alexander Theodoor ('Dorus')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 26 augustus 1898 in Cheribon (Java).  He married Johanna Emelie HOOP 6 september 1922 in Bandoeg.

 

More About Diodorus Marie ('Dorus jr') RHEMREV:

Beroep: Politieman

 

        Child of Diodorus RHEMREV and Johanna HOOP is:

        204             i.    P. R.16 RHEMREV, born 1923.  He married M.E.J. SWINKELS.

 

        115.  Johan Louis Ferdinand ('Didi')15 RHEMREV (Ferdinand Alexander Theodoor ('Dorus')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 2 december 1899 in Lahat (Sumatra), and died 2 april 1987 in Amstelveen.  He married Maria Elisabeth Helena ('Poppy') van HOOYDONK 22 april 1925 in Batavia.

 

More About Johan Louis Ferdinand ('Didi') RHEMREV:

Beroep: Ambtenaar Staatspoor

 

        Children of Johan RHEMREV and Maria van HOOYDONK are:

        205             i.    Astrid Maria16 RHEMREV, born 9 juni 1928 in Tjiandjour.  She married R. de BEER 18 september 1959.

 

More About Astrid Maria RHEMREV:

Beroep: Kantoorbediende

 

        206            ii.    Hans Ferdinand RHEMREV, born 15 januari 1931 in Batavia.

        207           iii.    Ingrid Elisabeth RHEMREV, born 30 april 1932 in Soekaboemi (Java).  She married W. SCHORR 22 september 1954.

+      208           iv.    Boudewijn Franciscus RHEMREV, born 19 juli 1938 in Palembang (Sumatra); died 27 januari 1973 in Amsterdam.

 

        120.  Lodewijk Wilhelm ('Louis')15 RHEMREV (Pieter Adriaan14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 30 september 1895 in Djakarta, and died 26 juli 1971 in Den Haag.  He married Suzanne Henriette HETZSCHOLDT 20 november 1933 in Djakarta.

 

Notes for Lodewijk Wilhelm ('Louis') RHEMREV:

kantoorbediende

 

 

        Children of Lodewijk RHEMREV and Suzanne HETZSCHOLDT are:

+      209             i.    Kees16 RHEMREV, born 29 mei 1938 in Batavia; died 16 mei 1989 in Dinteloord, gem. Fijnaart en Heijningen.

        210            ii.    Eugine RHEMREV, born 5 november 1939 in Depok (Indonesie).

        211           iii.    Maud RHEMREV, born 27 januari 1941 in Djati Negara (NOI).

        212           iv.    Kireena RHEMREV, born 4 april 1942 in Bandoeg.

        213            v.    Cleofien RHEMREV, born 28 april 1944 in Bandoeg.

        214           vi.    Ivone Irma RHEMREV, born 8 augustus 1946 in Bandoeg.

        215          vii.    Reinier Arnold RHEMREV, born 7 augustus 1948 in Djakarta.

        216         viii.    Benjamin Balter RHEMREV, born 3 januari 1951 in Djakarta.

        217            ix.    Maximiliaan Rex RHEMREV, born 31 juli 1954 in Djakarta.

 

        121.  Adriaan Leendert15 RHEMREV (Pieter Adriaan14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 26 april 1897 in Batavia, and died 11 juli 1959 in Den Haag.  He married Tilly Hermana van DIJCK 9 mei 1928 in Batavia.

 

Notes for Adriaan Leendert RHEMREV:

controleur Staatspoor

 

 

        Children of Adriaan RHEMREV and Tilly van DIJCK are:

        218             i.    Sally16 RHEMREV, born 12 juli 1929 in Batavia.  She married C.L. DEKKING 26 juli 1952 in Den Haag.

 

Notes for Sally RHEMREV:

lerares lichamelijke oef. M.O.

 

 

Notes for C.L. DEKKING:

adelborst der 1e klass

 

+      219            ii.    Quirie Mable ('Mabel') RHEMREV, born 1 juli 1934 in Batavia; died 17 augustus 1992 in Wassenaar.

 

        131.  Carlo Joan15 RHEMREV (Frederik Wilhelm14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 28 mei 1912 in Purwokerto (Java), and died 25 december 1998 in Arnhem.  He married Alette ('Letje') LAMMERS 5 februari 1944 in Den Haag.

 

Notes for Carlo Joan RHEMREV:

werktuigbouwkundig ingenieur

 

 

        Child of Carlo RHEMREV and Alette LAMMERS is:

+      220             i.    Aimée Carla16 RHEMREV, born 14 december 1944 in Den Haag.

 

        132.  Johannes Franciscus ('Joop')15 RHEMREV (Lodewijk Hendrik Willem ('Louis')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 4 juni 1903 in Palembang (Sumatra), and died 17 mei 1975 in Nambour (Australie).  He married Hildegard Erna Gertrud GOEBEL 4 juni 1931 in Probolinggo (Oost-Jave), daughter of Paul GOEBEL and Ida van GRAPENTHIN.

 

Notes for Johannes Franciscus ('Joop') RHEMREV:

gedurende zijn Indonesische tijd controleur van de pandhuisdiens, in 1954 met familie geemgreerd naar Australie en aldaar farmer in Queensland, wijzigde zijn naam in RENNER van wege de onuitspreekbaarheid voor de Australiers, waarbij een bijkomend 'voordeel' was dat deze niet meer kon worden omgekeerd.

 

 

Notes for Hildegard Erna Gertrud GOEBEL:

Lerares Mulo, Biologie

 

        Children of Johannes RHEMREV and Hildegard GOEBEL are:

+      221             i.    Marjan Erna Gertrud16 RHEMREV, born 23 mei 1933 in Magelang.

+      222            ii.    Jaap RHEMREV, born 20 november 1934 in Magelang (Midden-Java).

+      223           iii.    Lodewijk Hendrik Willem ('Bill') RHEMREV, born 20 februari 1939 in Pematangsiantar (Sumatra).

 

        133.  Leendert Thamerus ('Tom')15 RHEMREV (Lodewijk Hendrik Willem ('Louis')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 2 december 1905 in Batavia.  He married Cornelia Johanna TOUTENBERG 2 augustus 1946 in Perth (Australie), daughter of Johannes TOUTENBERG and Helena ZAKEE.

 

Notes for Leendert Thamerus ('Tom') RHEMREV:

arts in ruste, voorheen officier van de gezondheid bij de Kon. Marine, na specialisatie anaethesist en tot 1972 werkzaam in het St.Elisabeth Ziekenhuis te Alkmaar,

 

 

        Child of Leendert RHEMREV and Cornelia TOUTENBERG is:

+      224             i.    Carolina Johanna Wilhelmina ('Carla')16 RHEMREV, born 31 augustus 1947 in Den Haag.

 

        136.  Caroline Marianne15 RHEMREV (Karel Frederik14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 3 juni 1907 in Djakarta, and died 7 september 1997 in Den Haag.  She married Otto Paul Alexander WARD 4 november 1926 in Djati Negara (Ned. Indie).

 

 

        Children of Caroline RHEMREV and Otto WARD are:

        225             i.    Humphrey Stephen16 WARD, born 3 april 1928 in Djakarta.

+      226            ii.    Peter William WARD, born 4 maart 1935 in Palembang.

 

        137.  Ange Antoinette15 RHEMREV (Karel Frederik14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 15 september 1908 in Batavia, and died 6 mei 1981 in Den Haag.  She married Willem Frans Lublink WEDDIK 17 november 1927 in Batavia, son of Johannes WEDDIK and Henriette WOLFF.

 

Notes for Ange Antoinette RHEMREV:

begr. op de begraafplaats 'Eik en duinen'

 

 

        Children of Ange RHEMREV and Willem WEDDIK are:

        227             i.    Armand Rene Lublink16 WEDDIK, born 8 augustus 1929 in Watampone (Zuid Celebes); died 14 augustus 1956 in Den Haag.

        228            ii.    Carola Florence Claire Lublink WEDDIK, born 5 mei 1935 in Palembang; died in ......(USA).

 

        138.  Eveline (tante Pietje)15 RHEMREV (Karel Frederik14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 14 november 1911 in Batavia.  She married Ch. E. FLINKENBOES.

 

 

        Child of Eveline RHEMREV and Ch. FLINKENBOES is:

        229             i.    3 kinderen16 FLINKENBOES.

 

        139.  Wouter Adolf15 RHEMREV (Adolf Caesar14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 21 oktober 1908 in Soekaboemi (Java), and died 28 augustus 1986 in Rotterdam.  He married Elizabeth Maria BUWALDA 3 juni 1936 in Buitenzorg (Java).

 

Notes for Wouter Adolf RHEMREV:

machinist, tech. comercieel medewerker, directeur van een machinefabriek, gecremeerd in het crematorium 'Hofwijk' te  Rotterdam-Overschie,

 

 

        Children of Wouter RHEMREV and Elizabeth BUWALDA are:

+      230             i.    Adolf Nico ('Dolf')16 RHEMREV, born 23 juni 1938 in Buitenzorg (Java).

+      231            ii.    Robbert ('Rob') RHEMREV, born 2 november 1940 in Soerabaja (Java).

 

        140.  Elmier Caroline15 RHEMREV (Adolf Caesar14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 4 augustus 1913 in Tondano (Celebes), and died 6 juli 1988 in Amsterdam.  She married (1) Casper Jacob PERRE 18 oktober 1933 in Amsterdam.  She married (2) Willem van den BERG 28 juli 1949 in Amsterdam.

 

 

        Children of Elmier RHEMREV and Casper PERRE are:

        232             i.    Hanneke16 PERRE, born 1936.

        233            ii.    Willem Adolf PERRE, born 1939.

        234           iii.    Casper Wouter PERRE, born 1941.

 

        141.  Maurits Leendert15 RHEMREV (Adolf Caesar14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 17 december 1914 in Menado (Indonesie), and died 7 november 1970 in Aerdenhout.  He married Ilona ('Ilus') HETYEI 25 juli 1942 in Haarlem.

 

Notes for Maurits Leendert RHEMREV:

werktuigkundig tekenaar, ass. bedrijfsleider, directeur van de machinefabriek "DE BAET" in Vijfhuizen, gecremeerd in Velsen 11 april 1970.

 

 

        Children of Maurits RHEMREV and Ilona HETYEI are:

        235             i.    Aranka Erzsbet16 RHEMREV, born 20 november 1943 in Haarlem.  She married Kees de JONG 27 juni 1969.

+      236            ii.    Ewout Michael RHEMREV, born 14 juli 1946 in Haarlem.

 

        142.  Alfred Caesar (Fred)15 RHEMREV (Adolf Caesar14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 30 maart 1918 in Mr. Cornelis (West-Java), and died 23 mei 1988 in Rotterdam.  He married Johanna ('Jopie') BONNÈE 6 september 1946 in Amsterdam.

 

Notes for Alfred Caesar (Fred) RHEMREV:

Bouwkundig ingenieur, architect

 

 

        Children of Alfred RHEMREV and Johanna BONNÈE are:

+      237             i.    Anton Caesar ('Ton')16 RHEMREV, born 31 oktober 1947 in Rotterdam.

        238            ii.    Elisabeth Josephine ('Els') RHEMREV, born 11 november 1955 in Rotterdam.  She married Jan van der VELDEN 16 januari 1976.

 

        146.  August15 RHEMREV (Willem Eduard14, Christiaan Hendrik13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1876 in Pandeglang, and died 31 mei 1931 in Tjimarga (West-Java).  He married Lim Oedang NIO.

 

Notes for August RHEMREV:

employe van de Rubberplantage "Tendjolaja"

 

 

        Children of August RHEMREV and Lim NIO are:

        239             i.    Adriaan16 RHEMREV, born 6 juli 1919 in Pandaglang (Java); died 23 december 1978 in Tilburg.

 

Notes for Adriaan RHEMREV:

Beroepsmilitair (sergeant-majoor bij de genie in Utrecht), bleef ongehuwd.

 

 

+      240            ii.    Edouard ('Edu') RHEMREV, born 25 mei 1923 in Tjimarga (West-Java).

        241           iii.    Felix RHEMREV, born 14 juni 1926 in Tjimarga.

 

Notes for Felix RHEMREV:

bleef ongehuwd, woonachtig in Groningen

 

 

+      242           iv.    Loontje RHEMREV, born 25 maart 1928 in Tjimarga (West-Java).

        243            v.    Johanna RHEMREV, born 1931 in Tjimarga; died 1941 in Tjimarga.

 

        147.  Anna15 RHEMREV (Willem Eduard14, Christiaan Hendrik13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 11 december 1884 in Serang (indonesie), and died 27 januari 1952 in Zierikzee.  She married Johan Dirk Hendrik von RANZOW 18 mei 1912 in Serang, son of Lodewijk von RANZOW and Sophia van BASEL.

 

Notes for Anna RHEMREV:

Uit dit huwelijk werd op 16 april 1915 te Lemah Abang een dochter Antoinette geboren; een tweede dochter zou kunnen zijn Nancy von Ranzow, geboren te Serang op 15 november 1922, deze laatste huwde in 1947 met ene Gustaaf Eduard Rhemrev.

 

 

Notes for Johan Dirk Hendrik von RANZOW:

gepensioneerd sergeant der infanterie

 

        Children of Anna RHEMREV and Johan von RANZOW are:

        244             i.    Antoinette16 von RANZOW, born 16 april 1915 in Lemah Abang.

        245            ii.    Nancy von RANZOW, born 15 november 1922 in Serang (indonesie).  She married Gustaaf Eduard RHEMREV 1947.

 

        148.  Helena Antoinette15 RHEMREV (Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 21 februari 1902 in Kotaradja, and died 3 maart 1974 in Den Haag.  She married Victor Emanuel BLOEMHARD 27 augustus 1923 in Djati Negara (NOI), son of Christiaan BLOEMHARD and Helena BRAS.

 

 

        Children of Helena RHEMREV and Victor BLOEMHARD are:

        246             i.    Ilse Nanna16 BLOEMHARD, born 18 augustus 1924 in Jakarta.  She married Ad HERCULES.

+      247            ii.    Siegfried Louis BLOEMHARD, born 17 februari 1926 in Batavia.

+      248           iii.    Walter Josef BLOEMHARD, born 14 mei 1927 in Bogor; died 12 augustus 1978 in Vancouver.

        249           iv.    Rudolf Victor BLOEMHARD, born 16 november 1929 in Soekabumi; died 1989 in Den Haag.

        250            v.    Victor Charles BLOEMHARD, born 29 juni 1930 in Soekabumi.

+      251           vi.    Anton Leonard BLOEMHARD, born 12 maart 1935 in Lahat (Ned. Indie); died 24 februari 1968 in Quang Ngai (Zd. Vietnam).

+      252          vii.    Juliana Bernardine BLOEMHARD, born 20 oktober 1936 in Den Haag.

+      253         viii.    Nelly Dorothea BLOEMHARD, born 19 oktober 1942 in Malang (Ned. Indie).

+      254            ix.    Jacobus Carolus BLOEMHARD, born 29 januari 1943 in Batu.

 

        149.  Eugenie Caroline Sophie15 RHEMREV (Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 26 maart 1905 in Sigli (N.O.I.), and died 19 november 1979 in Amsterdam.  She met (1) N.N..  She married (2) Augustinus Antonius HOLLANDERS 1927 in Batavia, son of Antonius HOLLANDERS and Wilhelmina WANSINK.  She married (3) Johannes Simeon BECKERS 24 december 1941 in Djokjakarta (Indonesie).

 

 

        Child of Eugenie RHEMREV and N.N. is:

        255             i.    Ronny16 RHEMREV, born 10 oktober 1934 in Soerabaja (Java).  He married W. PRONK 29 juni 1960.

 

        152.  Napoleon Archibald Norman (Nap) VERMEHR15 RHEMREV (Willem Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 19 april 1914 in Batavia, and died 9 oktober 1997 in Den Haag.  He married (1) Johanna Apollonia van TILBURG 9 juli 1947 in Delft.  He married (2) Elizabeth Maria Johanna GELINK 29 februari 1952 in Djakarta.

 

Notes for Napoleon Archibald Norman (Nap) VERMEHR RHEMREV:

gen. majoor vliegerarts KLU (bd)

 

 

        Children of Napoleon RHEMREV and Elizabeth GELINK are:

        256             i.    Edward Rudolf VERMEHR16 RHEMREV, born 1 februari 1953 in Eindhoven.  He married Sigrid N.N..

+      257            ii.    Richard Willem VERMEHR RHEMREV, born 29 december 1954 in Eindhoven.

        258           iii.    Gerard Erwin VERMEHR RHEMREV, born 18 mei 1957 in Eindhoven.  He married Margot NN.

        259           iv.    Bernard Raumond VERMEHR RHEMREV, born 7 april 1959 in Eindhoven; died 22 mei 1959 in Eindhoven.

 

        153.  Mabel Henriette Albertine15 RHEMREV (Willem Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 26 september 1917 in Batavia, and died 1 januari 1993 in Den Haag.  She married (1) Teunis de WAARD 20 maart 1941 in Bandoeng.  She married (2) Johan Jozef HILGERS 16 februari 1950 in Bandoeng, son of Hendrik HILGERS and N.N..  She married (3) Johannes Gerardus SCHUURMAN 22 mei 1957 in Den Haag, son of Teunis SCHUURMAN and N.N..

 

 

        Children of Mabel RHEMREV and Teunis de WAARD are:

        260             i.    Ronald Tom16 de WAARD, born 13 juli 1941 in Bandoeng.

        261            ii.    Archibald Willem de WAARD, born 12 december 1946 in Rotterdam.

 

        Children of Mabel RHEMREV and Johan HILGERS are:

        262             i.    Hendrik Jozef16 HILGERS, born 25 november 1950 in Heerlen.

        263            ii.    Elizabeth Carla Adriana Maria HILGERS, born 1 juni 1952 in Den Haag.  She married J... KOSTER 4 juni 1976 in Rijswijk.

 

        154.  Raimond Willem15 RHEMREV (Willem Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 2 maart 1923, and died 18 februari 1949.  He married Vera GOUT.

 

 

        Child of Raimond RHEMREV and Vera GOUT is:

        264             i.    Erik16 RHEMREV, born 16 september 1948.

 

        155.  Albertien Emelie15 RHEMREV (Gustav Arnold14, Frederik Christoffel13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 18 augustus 1922 in Malang (Ned. Indie), and died 25 juni 1999 in Hoorn.  She married (1) Johannes Peter RIKKERINK 17 januari 1940 in Magelang (Ned. Indie).  She married (2) Jacob RAMSCHIE 29 juni 1951 in Bandung.  She married (3) Gisbert de JOSSELIN de JONG 23 september 1975 in Loosdrecht.

 

 

        Child of Albertien RHEMREV and Jacob RAMSCHIE is:

        265             i.    Jan Cornelis16 RAMSCHIE, born 28 november 1952 in Bandung.

 

 

Generation No. 9

 

        169.  Willem Gottlieb16 RHEMREV (Willem Emil15, Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 2 januari 1898 in Tegal (Java), and died 31 augustus 1951.  He married (1) Cato ISRAEL 1923.  He married (2) TIO-KAM-NIO 1939.

 

 

        Children of Willem RHEMREV and Cato ISRAEL are:

+      266             i.    Arno Edward17 RHEMREV, born 6 juni 1924 in Djokjakarta (Indonesie).

        267            ii.    Bauke Marie RHEMREV, born 8 maart 1927 in Parakan (Kedoe, Indonesie); died 1945 in Tandjoeng Karang.

        268           iii.    Raoul Casimir RHEMREV, born 7 december 1930 in Tandjoeng Karang.

 

        Children of Willem RHEMREV and TIO-KAM-NIO are:

        269             i.    Donald Amio Cato ('Donny')17 RHEMREV, born 22 juni 1940 in Tandjoeng Karang.

        270            ii.    Wilma Cato ('Nonnon') RHEMREV, born 2 december 1941 in Tandjoeng Karang.

        271           iii.    Soeki Elisabeth Ambrose RHEMREV, born 8 juli 1943 in Tandjoeng Karang.

        272           iv.    Willem Emil ('Nono') RHEMREV, born 9 maart 1945 in Tandjoeng Karang.

        273            v.    Robbert ('Robby') RHEMREV, born 27 mei 1948 in Tandjoeng Karang.

        274           vi.    Patricia Ida Merda ('Ida') RHEMREV, born 29 november 1950 in Tandjoeng Karang.

        275          vii.    Franciska ('Tita') RHEMREV, born 28 december 1951 in Tandjoeng Karang.

 

        173.  Julius16 RHEMREV (Willem Emil15, Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 4 juli 1906 in Salatiga (Indonesie), and died 21 januari 1966 in Heerenveen.  He married (1) SERIMPI 1933.  He married (2) ERNESTINE 1948.  He married (3) WAGINEM 22 oktober 1958 in Djakarta.

 

 

        Child of Julius RHEMREV and SERIMPI is:

+      276             i.    John Edward17 RHEMREV, born 28 juni 1934 in Semarang (Midden-Java); died 25 mei 1969 in Den Haag.

 

        180.  Nicolaas Emiel16 RHEMREV (Leendert Nicolaas Eerhart15, Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 4 november 1915 in Pekalongan (Midden-Java), and died 30 april 1990 in Breda.  He married Hetty Sophie van GILS 17 september 1941 in Soerakarta (Java).

 

Notes for Nicolaas Emiel RHEMREV:

luchtvaart-employe, administratief vliegveld-ambtenaar

 

 

        Children of Nicolaas RHEMREV and Hetty van GILS are:

        277             i.    Ferdinand Boudewijn17 RHEMREV, born 18 juli 1942 in Soerabaja (Java).  He married H... J... ('Annie') BLOM 11 oktober 1974.

        278            ii.    Iwan RHEMREV, born 1943; died 1944.

+      279           iii.    Erwin Wlasislaw RHEMREV, born 14 juli 1945 in Soerabaja (Java).

+      280           iv.    Maud Miranda RHEMREV, born 18 juni 1947 in Soerabaja (Java).

+      281            v.    Linda Winnefred RHEMREV, born 13 september 1949 in Soerabaja (Java).

        282           vi.    Irene Maria RHEMREV, born 25 december 1950 in Soerabaja (Java).  She married Jos Le GRAND.

+      283          vii.    Reinaert Edwin Casimir RHEMREV, born 11 januari 1959 in Breda.

 

        181.  Oscar16 RHEMREV (Leendert Nicolaas Eerhart15, Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1920.  He married N.N..

 

 

        Children of Oscar RHEMREV and N.N. are:

        284             i.    een 1e kind17 RHEMREV.

        285            ii.    een 2e kind RHEMREV.

        286           iii.    Randy RHEMREV.

 

        183.  Karel Wilhelm16 RHEMREV (Albert Leonard15, Izaak Reinier14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 28 november 1931 in Semarang (Midden-Java), and died 5 juli 1976 in Bergen op Zoom.  He married Alice Maria BAKX 30 januari 1958 in Bergen op Zoom.

 

 

        Children of Karel RHEMREV and Alice BAKX are:

        287             i.    Louise Henriette Catharina Maria17 RHEMREV, born 23 december 1958 in Bergen op Zoom.

 

Notes for Louise Henriette Catharina Maria RHEMREV:

werkzaam bij assurantieconcern

 

 

        288            ii.    Robert Reinier Louis Maria RHEMREV, born 13 juni 1960 in Halsteren.

 

Notes for Robert Reinier Louis Maria RHEMREV:

dienstplichtig militair

 

 

        289           iii.    Helena Margaretha Wilhelmina Maria RHEMREV, born 26 maart 1965 in Geertruidenberg.

 

Notes for Helena Margaretha Wilhelmina Maria RHEMREV:

DETAM-medewerkster

 

 

 

        185.  Adolf Theodorus16 RHEMREV (Albert Leonard15, Izaak Reinier14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 19 september 1937 in Bandoeng.  He married Olga Gerdie ZOMERS 1962.

 

 

        Children of Adolf RHEMREV and Olga ZOMERS are:

+      290             i.    Andrew Walter Oscar17 RHEMREV, born 23 februari 1963 in Sint-Oederode.

+      291            ii.    Renaya Deborah Maria RHEMREV, born 14 juli 1964 in Sint-Oederode.

+      292           iii.    Nancy Yvonne Maria ('Nancy') RHEMREV, born 13 augustus 1966 in Veldhoven.

        293           iv.    Raquel Victoria Magdalena RHEMREV, born 24 oktober 1969.  She married Hans NUHN.

 

        188.  Guiseppe Rudhy16 RHEMREV (Johan Leendert15, Izaak Reinier14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 29 november 1919 in Fort de Kock (Sumatra), and died 28 maart 1988 in Rotterdam.  He married Dina Elisabeth KRIJGSMAN 5 mei 1955 in Soerabaja (Java).

 

Notes for Guiseppe Rudhy RHEMREV:

expeditiechef, lasser, afschrijver,

 

 

        Children of Guiseppe RHEMREV and Dina KRIJGSMAN are:

        294             i.    Caralinda17 RHEMREV, born 19 februari 1956 in Soerabaja (Java).  She married E.M. WEVER 11 juni 1976 in Rotterdam.

        295            ii.    Stephan RHEMREV, born 24 juli 1960 in Rotterdam.

 

        189.  Indore16 RHEMREV (Johan Leendert15, Izaak Reinier14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 27 april 1923 in Soerabaja (Java), and died 21 januari 2000 in Amsterdam.  She married Jean Baptiste KRAJENBRINK 12 februari 1948 in Soerabaja (Java).

 

 

        Children of Indore RHEMREV and Jean KRAJENBRINK are:

        296             i.    Farida Gurthy17 KRAJENBRINK, born 24 augustus 1947 in Soerabaja (Java).

        297            ii.    Rudhy KRAJENBRINK, born 13 februari 1949 in Surabaja.

        298           iii.    Mayola Aurora KRAJENBRINK, born 28 maart 1954 in Hollandia (Ned. Nieuw-Guinea).

        299           iv.    Allister Gregory KRAJENBRINK, born 21 mei 1957 in Hollandia (Ned. Nieuw-Guinea).

 

        191.  Bertha Leonie16 RHEMREV (Frederik Leonard15, Anton14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 14 juli 1915 in Tegal (Java), and died 7 mei 1995 in Zevenaar.  She married Louis Frederik NOLL 3 mei 1939 in Malang (Ned. Indie).

 

 

        Children of Bertha RHEMREV and Louis NOLL are:

        300             i.    Baas17 NOLL.

        301            ii.    Jenny NOLL.

 

        197.  Carmen Venusera16 RHEMREV (Johan Leendert15, Johan Pieter Tammerus ('Piet')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 13 september 1911 in Semarang (Midden-Java), and died 30 maart 1976 in Leiden.  She married Hendrik van ECHTEN 15 augustus 1932 in Soerabaja (Java).

 

 

        Children of Carmen RHEMREV and Hendrik van ECHTEN are:

        302             i.    Achilles Rudhy17 van ECHTEN, born 1935.

        303            ii.    Jan Johan van ECHTEN, born 1938.

        304           iii.    Herman Albert van ECHTEN, born 1939.

        305           iv.    Hendrik Leendert van ECHTEN, born 1941.

 

        202.  Pieter Evert Reinier16 RHEMREV (Pieter Jozef  Evert ('Joop')15, Johan Pieter Tammerus ('Piet')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 17 oktober 1931 in Bandoeng.  He married Margareta Cornelia FISCHER 26 maart 1959.

 

 

        Children of Pieter RHEMREV and Margareta FISCHER are:

        306             i.    Pieter Jozef Evert17 RHEMREV, born 11 augustus 1959 in Gorssel.

        307            ii.    Johann Pieter Thamerus RHEMREV, born 14 februari 1962 in Leiden.

        308           iii.    Maria Louise Eveline RHEMREV, born 14 januari 1964 in Leiden.

        309           iv.    Stephanus Jacobus ('Steven') RHEMREV, born 12 juli 1965 in Leiden.

 

Notes for Stephanus Jacobus ('Steven') RHEMREV:

arts, werkzaam in het OLVG te Amsterdam

 

 

        310            v.    Guido Emmanuel RHEMREV, born 25 september 1971 in Haarlem.

 

        208.  Boudewijn Franciscus16 RHEMREV (Johan Louis Ferdinand ('Didi')15, Ferdinand Alexander Theodoor ('Dorus')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 19 juli 1938 in Palembang (Sumatra), and died 27 januari 1973 in Amsterdam.  He married Csarina Martina Geertruida KEIJZER 17 augustus 1961 in Amsterdam.

 

Notes for Boudewijn Franciscus RHEMREV:

programmeur, system-supervisor

 

 

        Children of Boudewijn RHEMREV and Csarina KEIJZER are:

        311             i.    Albert Franciscus Johannes17 RHEMREV, born 22 mei 1962 in Amsterdam.

        312            ii.    Angèligue Hèlene RHEMREV, born 28 oktober 1964 in Amsterdam.

        313           iii.    Edward Alexander Ignatius RHEMREV, born 1 juli 1970 in Purmerend.

 

        209.  Kees16 RHEMREV (Lodewijk Wilhelm ('Louis')15, Pieter Adriaan14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 29 mei 1938 in Batavia, and died 16 mei 1989 in Dinteloord, gem. Fijnaart en Heijningen.  He married Yvonne Jeannette LOSSIE 18 september 1964 in Rotterdam.

 

Notes for Kees RHEMREV:

auto- en motorrijwielmonteur, metaalbewerker, lasser

 

 

        Children of Kees RHEMREV and Yvonne LOSSIE are:

        314             i.    Belinda17 RHEMREV, born 1 juni 1965 in Spijkenisse.

        315            ii.    Spencer RHEMREV, born 12 september 1966 in Spijkenisse.

        316           iii.    Maureen RHEMREV, born 24 maart 1970 in Spijkenisse.

 

        219.  Quirie Mable ('Mabel')16 RHEMREV (Adriaan Leendert15, Pieter Adriaan14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 1 juli 1934 in Batavia, and died 17 augustus 1992 in Wassenaar.  She married (1) Frank KALISVAART, son of .... KALISVAART and N.N..  She married (2) Augustinus Johannes BERKHOUT 8 februari 1963 in Den Haag.

 

 

        Children of Quirie RHEMREV and Augustinus BERKHOUT are:

        317             i.    Carina Maria17 BERKHOUT, born 21 maart 1965 in Den Haag.

        318            ii.    Martin Bobo BERKHOUT, born 18 februari 1971 in Den Haag.

 

        220.  Aimée Carla16 RHEMREV (Carlo Joan15, Frederik Wilhelm14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 14 december 1944 in Den Haag.  She married R.P.Th.M. ('Richard') GROL, son of Frans GROL and Joke SNIK.

 

Notes for Aimée Carla RHEMREV:

beeldend kunstenaar (edelsmeden en kunstschilderen)

 

 

        Children of Aimée RHEMREV and R.P.Th.M. GROL are:

        319             i.    Meike Jorinde17 GROL, born 1976.

        320            ii.    Edda Lenore GROL, born 1981.

 

        221.  Marjan Erna Gertrud16 RHEMREV (Johannes Franciscus ('Joop')15, Lodewijk Hendrik Willem ('Louis')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 23 mei 1933 in Magelang.  She married Jan KEMMINK.

 

Notes for Marjan Erna Gertrud RHEMREV:

verpleegster

 

 

        Child of Marjan RHEMREV and Jan KEMMINK is:

        321             i.    Leo17 KEMMINK, born 12 november 1963 in Amsterdam.

 

        222.  Jaap16 RHEMREV (Johannes Franciscus ('Joop')15, Lodewijk Hendrik Willem ('Louis')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 20 november 1934 in Magelang (Midden-Java).  He married (1) Julieanne O'SULLIVAN 1964 in Melbourne (Australie).  He married (2) Michelle KRISTOFF 1975.

 

Notes for Jaap RHEMREV:

informatie officier CSIRO,

 

 

        Children of Jaap RHEMREV and Julieanne O'SULLIVAN are:

        322             i.    Adrian Jon Nicholas17 RHEMREV, born 15 september 1965 in Melbourne (Australie).

        323            ii.    Patrick James RHEMREV, born 15 augustus 1968 in Melbourne (Australie).

        324           iii.    Rebbecca Jane RHEMREV, born 3 april 1971 in Sydney (Australie).

 

        223.  Lodewijk Hendrik Willem ('Bill')16 RHEMREV (Johannes Franciscus ('Joop')15, Lodewijk Hendrik Willem ('Louis')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 20 februari 1939 in Pematangsiantar (Sumatra).  He married Pamela Janet ('Pam') McPHERSON 19 december 1964 in Melbourne (Australie).

 

Notes for Lodewijk Hendrik Willem ('Bill') RHEMREV:

ambtenaar in Canberra

 

 

        Children of Lodewijk RHEMREV and Pamela McPHERSON are:

        325             i.    Yolanda Isabel17 RHEMREV, born 27 februari 1971 in Singapore.

        326            ii.    Cassandra Eva RHEMREV, born 3 juni 1973 in Canberra (Australie).

 

        224.  Carolina Johanna Wilhelmina ('Carla')16 RHEMREV (Leendert Thamerus ('Tom')15, Lodewijk Hendrik Willem ('Louis')14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 31 augustus 1947 in Den Haag.  She married Gerard MULDER 1990, son of C... MULDER and Sjoukje NIEUWLAND.

 

Notes for Carolina Johanna Wilhelmina ('Carla') RHEMREV:

huisvrouw

 

 

        Children of Carolina RHEMREV and Gerard MULDER are:

        327             i.    Karen17 MULDER.

        328            ii.    Jose MULDER.

 

        226.  Peter William16 WARD (Caroline Marianne15 RHEMREV, Karel Frederik14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 4 maart 1935 in Palembang.  He married N.N..

 

 

        Child of Peter WARD and N.N. is:

        329             i.    Lindy17 WARD.

 

Notes for Lindy WARD:

medewerkster bij PTT-Telecom te Hengelo

 

 

 

        230.  Adolf Nico ('Dolf')16 RHEMREV (Wouter Adolf15, Adolf Caesar14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 23 juni 1938 in Buitenzorg (Java).  He married Irene Louise Joyce KLUNDER 1964.

 

 

        Children of Adolf RHEMREV and Irene KLUNDER are:

        330             i.    Marlene Elisabeth Louise17 RHEMREV, born 29 april 1965 in Ede.

        331            ii.    Frank Wouter RHEMREV, born 6 september 1967 in Ede.

 

        231.  Robbert ('Rob')16 RHEMREV (Wouter Adolf15, Adolf Caesar14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 2 november 1940 in Soerabaja (Java).  He married Margaretha Anna FRANKOT.

 

Notes for Robbert ('Rob') RHEMREV:

stedebouwkundig adviseur

 

 

        Children of Robbert RHEMREV and Margaretha FRANKOT are:

        332             i.    Floris17 RHEMREV, born 21 januari 1970 in Amsterdam.

        333            ii.    Claartje RHEMREV, born 21 juni 1972 in Angerlo.

 

        236.  Ewout Michael16 RHEMREV (Maurits Leendert15, Adolf Caesar14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 14 juli 1946 in Haarlem.  He married Femke OENEMA 1 juli 1971 in Bloemendaal.

 

Notes for Ewout Michael RHEMREV:

directeur van de landelijke ambulance-opleiding

 

 

        Children of Ewout RHEMREV and Femke OENEMA are:

        334             i.    Maurits Wouter Alfred17 RHEMREV, born 7 juli 1972 in Jubbega.  He married Masja PIETERS.

        335            ii.    Johanna Ilona Geesje Aranka Femke RHEMREV, born 19 januari 1977 in Heerenveen.

 

        237.  Anton Caesar ('Ton')16 RHEMREV (Alfred Caesar (Fred)15, Adolf Caesar14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 31 oktober 1947 in Rotterdam.  He married Tieneke P. van DAM 18 augustus 1972 in Schoonhoven.

 

 

        Children of Anton RHEMREV and Tieneke van DAM are:

        336             i.    Arno17 RHEMREV.

        337            ii.    Mirek RHEMREV.

        338           iii.    Laurie RHEMREV.

 

        240.  Edouard ('Edu')16 RHEMREV (August15, Willem Eduard14, Christiaan Hendrik13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 25 mei 1923 in Tjimarga (West-Java).  He married Cornelia ('Corrie') JACOBSZ 8 mei 1952 in Djakarta, daughter of Egbert JACOBSZ and Johanna van der SCHEER.

 

Notes for Edouard ('Edu') RHEMREV:

gepens. GAK-medewerker te Leeuwarden

 

 

        Children of Edouard RHEMREV and Cornelia JACOBSZ are:

+      339             i.    Renée17 RHEMREV, born 7 maart 1955 in Djakarta.

+      340            ii.    Marianne RHEMREV, born 15 mei 1958 in Utrecht.

 

        242.  Loontje16 RHEMREV (August15, Willem Eduard14, Christiaan Hendrik13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 25 maart 1928 in Tjimarga (West-Java).  She married Wilhelm Gerardus LOHN 28 februari 1952 in Djakarta, son of Adriaan LOHN and Tan NIO.

 

Notes for Loontje RHEMREV:

huisvrouw

 

 

Notes for Wilhelm Gerardus LOHN:

gepensioneerd, tot 1-1-1988 werkzaam als electro-technicus bij Hoogovens

 

        Children of Loontje RHEMREV and Wilhelm LOHN are:

        341             i.    Joyce Ineke17 LOHN, born 16 april 1953 in Djakarta.

        342            ii.    Marlonie LOHN, born 13 augustus 1957 in Djakarta.

 

        247.  Siegfried Louis16 BLOEMHARD (Helena Antoinette15 RHEMREV, Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 17 februari 1926 in Batavia.  He married (1) Jeanne Marie Jose COURTOIS 18 december 1951.  He married (2) Emmy NN 1955.

 

 

        Children of Siegfried BLOEMHARD and Emmy NN are:

        343             i.    Desiree17 BLOEMHARD.

        344            ii.    Natasha BLOEMHARD.

        345           iii.    Chantal BLOEMHARD.

 

        248.  Walter Josef16 BLOEMHARD (Helena Antoinette15 RHEMREV, Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 14 mei 1927 in Bogor, and died 12 augustus 1978 in Vancouver.  He married Yvonne Hubanie Leontine COURTOIS 27 augustus 1952.

 

 

        Children of Walter BLOEMHARD and Yvonne COURTOIS are:

+      346             i.    Andy17 BLOEMHARD, born 20 mei 1953 in Den Haag.

+      347            ii.    Patricius BLOEMHARD, born 8 september 1954 in Den Haag.

+      348           iii.    Serena BLOEMHARD, born 6 december 1957 in Manhasset, NY (USA).

+      349           iv.    Julian BLOEMHARD, born 2 maart 1960 in Clen Cove, NY (USA).

 

        251.  Anton Leonard16 BLOEMHARD (Helena Antoinette15 RHEMREV, Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 12 maart 1935 in Lahat (Ned. Indie), and died 24 februari 1968 in Quang Ngai (Zd. Vietnam).  He married Lois BURRIS 1966.

 

Notes for Anton Leonard BLOEMHARD:

nij emigreerde in 1958 naar Amerika, ging als 1e luitenant naar Vietnam

 

 

        Child of Anton BLOEMHARD and Lois BURRIS is:

+      350             i.    Sherilyn17 BLOEMHARD, born 4 juli 1967 in Munchen (Duitsland).

 

        252.  Juliana Bernardine16 BLOEMHARD (Helena Antoinette15 RHEMREV, Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 20 oktober 1936 in Den Haag.  She married (1) Jacobus DOEVE 1959.  She married (2) Ferdinand Aurelius Lodewijk GEORGE 5 augustus 1978 in Los Angeles (USA).  She married (3) John SCHROEDER 1993.

 

 

        Children of Juliana BLOEMHARD and Jacobus DOEVE are:

        351             i.    Peggy17 DOEVE.

        352            ii.    Lilian DOEVE.

        353           iii.    Leslie Ann DOEVE, born 1963.

 

        253.  Nelly Dorothea16 BLOEMHARD (Helena Antoinette15 RHEMREV, Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 19 oktober 1942 in Malang (Ned. Indie).  She married Hans Cornelis VOGLER 12 februari 1963 in Den Haag.

 

 

        Children of Nelly BLOEMHARD and Hans VOGLER are:

        354             i.    Michel17 VOGLER, born 27 augustus 1963 in Den Haag.  He married Sacha SMIT 9 april 1994 in Broek in Waterland.

+      355            ii.    Guy VOGLER, born 30 september 1965 in Den Haag.

 

        254.  Jacobus Carolus16 BLOEMHARD (Helena Antoinette15 RHEMREV, Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 29 januari 1943 in Batu.  He married (1) Joke NN.  He married (2) Riet NN.  He married (3) Yvonne NN.

 

 

        Child of Jacobus BLOEMHARD and Joke NN is:

        356             i.    Tonny17 BLOEMHARD.

 

        257.  Richard Willem VERMEHR16 RHEMREV (Napoleon Archibald Norman (Nap) VERMEHR15, Willem Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 29 december 1954 in Eindhoven.  He married Marion NN.

 

 

        Children of Richard RHEMREV and Marion NN are:

        357             i.    Marie-Clare17 RHEMREV.

        358            ii.    Mitchell RHEMREV.

 

 

Generation No. 10

 

        266.  Arno Edward17 RHEMREV (Willem Gottlieb16, Willem Emil15, Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 6 juni 1924 in Djokjakarta (Indonesie).  He married (1) Beatrice Elvire ROZET.  He married (2) Efeline SCHULTZ, daughter of Gerard SCHULTZ and Geertruida LOHN.

 

 

        Children of Arno RHEMREV and Beatrice ROZET are:

+      359             i.    Patricia18 RHEMREV, born 19 maart 1950 in Balikpapan (Borneo).

+      360            ii.    Lodewijk Willem RHEMREV, born 28 september 1951 in Balikpapan (Borneo).

 

        Child of Arno RHEMREV and Efeline SCHULTZ is:

        361             i.    Steve Barry18 RHEMREV, born 22 augustus 1968 in Dordrecht.

 

        276.  John Edward17 RHEMREV (Julius16, Willem Emil15, Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 28 juni 1934 in Semarang (Midden-Java), and died 25 mei 1969 in Den Haag.  He married Agnes Geraldine SITTROP 4 maart 1961 in Den Haag.

 

Notes for John Edward RHEMREV:

Handelsemploye in Indonesie, leerling-bankwerker, kantoorbediende, rijksambtenaar

 

 

        Children of John RHEMREV and Agnes SITTROP are:

        362             i.    Yolanda Bianca18 RHEMREV, born 20 oktober 1961 in Den Haag.

        363            ii.    Allan Jeff RHEMREV, born 12 september 1963 in Den Haag.

 

        279.  Erwin Wlasislaw17 RHEMREV (Nicolaas Emiel16, Leendert Nicolaas Eerhart15, Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 14 juli 1945 in Soerabaja (Java).  He married Leonie Sophie EICHENBERGER.

 

Notes for Erwin Wlasislaw RHEMREV:

PTT-telecom technicus

 

 

        Children of Erwin RHEMREV and Leonie EICHENBERGER are:

        364             i.    Fabianne18 RHEMREV, born 11 januari 1968 in Haarlem.

        365            ii.    Cherelynn G... RHEMREV, born 3 juni 1970.

        366           iii.    Jennifer RHEMREV, born 19 november 1971.

        367           iv.    Jeroni RHEMREV, born 14 maart 1978.

 

        280.  Maud Miranda17 RHEMREV (Nicolaas Emiel16, Leendert Nicolaas Eerhart15, Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 18 juni 1947 in Soerabaja (Java).  She married Macario SANCHEZ SANCHEZ 16 februari 1963.

 

 

        Children of Maud RHEMREV and Macario SANCHEZ are:

        368             i.    Juan SANCHEZ18 SANCHEZ.

        369            ii.    Antonio SANCHEZ SANCHEZ.

 

        281.  Linda Winnefred17 RHEMREV (Nicolaas Emiel16, Leendert Nicolaas Eerhart15, Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 13 september 1949 in Soerabaja (Java).  She married H... C... J... ('Harry') TIMMER 14 december 1973.

 

 

        Children of Linda RHEMREV and H... TIMMER are:

        370             i.    Charmaine18 TIMMER.

        371            ii.    Cheryll TIMMER.

 

        283.  Reinaert Edwin Casimir17 RHEMREV (Nicolaas Emiel16, Leendert Nicolaas Eerhart15, Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 11 januari 1959 in Breda.  He married Hetty JOOSTEN.

 

 

        Child of Reinaert RHEMREV and Hetty JOOSTEN is:

        372             i.    Joeri18 RHEMREV, born 10 augustus 1991 in Dorst, gem. Oosterhout.

 

        290.  Andrew Walter Oscar17 RHEMREV (Adolf Theodorus16, Albert Leonard15, Izaak Reinier14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 23 februari 1963 in Sint-Oederode.  He married Debby van de KERKHOF 1990.

 

 

        Children of Andrew RHEMREV and Debby van de KERKHOF are:

        373             i.    Ricardo18 RHEMREV, born 13 mei 1991 in Breda.

        374            ii.    Nickey RHEMREV, born 2 februari 1993 in Breda.

        375           iii.    Kim RHEMREV, born 26 augustus 1995.

 

        291.  Renaya Deborah Maria17 RHEMREV (Adolf Theodorus16, Albert Leonard15, Izaak Reinier14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 14 juli 1964 in Sint-Oederode.  She married Johan MERTENS.

 

 

        Children of Renaya RHEMREV and Johan MERTENS are:

        376             i.    Lorenzo Daniel18 MERTENS, born 17 november 1992 in Rijen.

        377            ii.    Moreno Matthieu MERTENS, born 1 januari 1994 in Breda.

        378           iii.    Silandro Jaron MERTENS, born 19 december 1996 in Etten-Leur.

        379           iv.    Julia Alina MERTENS, born 24 februari 1999 in Etten-Leur.

 

        292.  Nancy Yvonne Maria ('Nancy')17 RHEMREV (Adolf Theodorus16, Albert Leonard15, Izaak Reinier14, Johan Leendert13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 13 augustus 1966 in Veldhoven.  She married Jurgen FRANSSEN.

 

 

        Child of Nancy RHEMREV and Jurgen FRANSSEN is:

        380             i.    Janey Johanna Maria Georgina18 FRANSSEN, born 16 september 1996.

 

        339.  Renée17 RHEMREV (Edouard ('Edu')16, August15, Willem Eduard14, Christiaan Hendrik13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 7 maart 1955 in Djakarta.  She married Benny Johan van BEEKOM 13 april 1977 in Rotterdam, son of Anton van BEEKOM and Berendina EMKE.

 

 

        Children of Renée RHEMREV and Benny van BEEKOM are:

        381             i.    Ruben Vincent Eduard ('Ruben')18 van BEEKOM, born 11 november 1977 in Rotterdam.

        382            ii.    Martijn Andreas ('Martijn') van BEEKOM, born 6 juli 1980 in Rotterdam.

 

        340.  Marianne17 RHEMREV (Edouard ('Edu')16, August15, Willem Eduard14, Christiaan Hendrik13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 15 mei 1958 in Utrecht.  She married Ulbe ELZINGA 11 december 1980 in Leeuwarden, son of Ype ELZINGA and Janke HEMPENIUS.

 

Notes for Marianne RHEMREV:

huisvrouw

 

 

        Children of Marianne RHEMREV and Ulbe ELZINGA are:

        383             i.    Ype-Hendrik ('Ype-Henk')18 ELZINGA, born 27 augustus 1983 in Willemstad (Curacao).

        384            ii.    Cornelia Renée ('Corinne') ELZINGA, born 27 oktober 1986 in Drachten.

 

        346.  Andy17 BLOEMHARD (Walter Josef16, Helena Antoinette15 RHEMREV, Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 20 mei 1953 in Den Haag.  He married Ingrid WAHL 27 oktober 1972 in Freisen (Duitsland).

 

 

        Children of Andy BLOEMHARD and Ingrid WAHL are:

        385             i.    Myriam Nicole18 BLOEMHARD, born 4 februari 1973 in Saint Wendel, Saarland (Duitsland).  She married Kenneth Patrick SPENCER.

        386            ii.    Jean Marc BLOEMHARD, born 4 februari 1973 in Saint Wendel, Saarland (Duitsland).  He married Jill NN.

 

        347.  Patricius17 BLOEMHARD (Walter Josef16, Helena Antoinette15 RHEMREV, Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 8 september 1954 in Den Haag.  He married (1) Mary Ellen GARRET 20 mei 1978 in Vancouver.  He married (2) Betty YIN 28 maart 1994 in Vancouver.

 

 

        Children of Patricius BLOEMHARD and Betty YIN are:

        387             i.    Miaoli Emilie18 BLOEMHARD, born 29 januari 1997 in Vancouver.

        388            ii.    Maya Elisha BLOEMHARD, born 25 juli 2000 in Vancouver.

 

        348.  Serena17 BLOEMHARD (Walter Josef16, Helena Antoinette15 RHEMREV, Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 6 december 1957 in Manhasset, NY (USA).  She married (1) Jerry AUBREY 18 juni 1976 in Walkerton, Ontario (Canada).  She married (2) John ALBERS 1995.

 

 

        Children of Serena BLOEMHARD and Jerry AUBREY are:

        389             i.    Nicole Lisa18 AUBREY, born 9 februari 1977 in Walkerton, Ontario (Canada).

        390            ii.    Joseph Walter AUBREY, born 5 juli 1981 in Langley, BC (Canada).

        391           iii.    Erika AUBREY, born 31 oktober 1983 in Langley, BC (Canada).

 

        349.  Julian17 BLOEMHARD (Walter Josef16, Helena Antoinette15 RHEMREV, Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 2 maart 1960 in Clen Cove, NY (USA).  He married (1) Leila Lea MARTIN.  He married (2) Kattiana GREEN 2000.

 

 

        Children of Julian BLOEMHARD and Leila MARTIN are:

        392             i.    Jenna Julianna18 MARTIN, born 7 maart 1991 in Langley, BC (Canada).

        393            ii.    Tony James MARTIN, born 5 juli 1992 in Langley, BC (Canada).

 

        Child of Julian BLOEMHARD and Kattiana GREEN is:

        394             i.    Maraya Clara Jessnia18 GREEN, born 3 oktober 2001 in Surrey, BC (Canada).

 

        350.  Sherilyn17 BLOEMHARD (Anton Leonard16, Helena Antoinette15 RHEMREV, Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 4 juli 1967 in Munchen (Duitsland).  She married Ty BURRIS.

 

 

        Children of Sherilyn BLOEMHARD and Ty BURRIS are:

        395             i.    Joshua18 BURRIS.

        396            ii.    Whitney BURRIS.

 

        355.  Guy17 VOGLER (Nelly Dorothea16 BLOEMHARD, Helena Antoinette15 RHEMREV, Charles Vermehr14, Pieter Vermehr13, Dirk Benjamin12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 30 september 1965 in Den Haag.  He married (1) Wendela KLUSMAN.  He married (2) Debby CORKINDALE 2 maart 1990 in Hoofddorp.

 

 

        Child of Guy VOGLER and Debby CORKINDALE is:

        397             i.    Kayleigh18 VOGLER, born 20 mei 1990.

 

 

Generation No. 11

 

        359.  Patricia18 RHEMREV (Arno Edward17, Willem Gottlieb16, Willem Emil15, Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 19 maart 1950 in Balikpapan (Borneo).  She married Roy Walter HEMLER.

 

 

        Children of Patricia RHEMREV and Roy HEMLER are:

        398             i.    Ellen Elvire19 HEMLER, born 26 oktober 1973 in Lelystad.

        399            ii.    Franklin HEMLER, born 8 april 1977 in Lelystad.

 

        360.  Lodewijk Willem18 RHEMREV (Arno Edward17, Willem Gottlieb16, Willem Emil15, Willem Gotlieb14, Willem Godlieb13, Johan Godlieb Knorr12, Leendert11, Leendert Hendrik VERMEHR10 (RHEMREV), Lubertus9 VERMEHR, Johannes8, Arnolt7 VERMEER, Jacob Janszn6, Johan (Jan) Gijsberts5, Gijsbert4, Johan Arends3, Arndt (Arent)2, Jacob1) was born 28 september 1951 in Balikpapan (Borneo).  He married Silvia Marie ('Maureen') LAPRE 1 augustus 1979 in Hengelo.

 

 

        Children of Lodewijk RHEMREV and Silvia LAPRE are:

        400             i.    Cristel19 RHEMREV, born 27 september 1980 in Hengelo.

        401            ii.    Nicole RHEMREV, born 24 augustus 1982 in Hengelo.